Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa

kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa
Määritelmä työntekijän tai muun isännänvastuun piiriin kuuluvan henkilön työssä aiheuttamasta vahingosta korvausta on vaadittava ensi sijassa työnantajalta taikka muulta isännänvastuussa olevalta
Selite Suomen oikeudessa on periaatteena, että kanavointi tulee kysymykseen aina, kun käsillä on isännänvastuutilanne.

Tästä periaatteesta on kuitenkin poikkeuksia. Jos työntekijä tai muu isännänvastuun piiriin kuuluva henkilö on aiheuttanut vahingon tahallisella teolla, vahingonkorvausta voidaan vaatia suoraan vahingon aiheuttajalta kanavointisäännön estämättä. Niin ikään silloin, kun vahingonkorvausta ei voida saada työnantajalta tai muulta isännänvastuussa olevalta, korvausvaatimus saadaan kohdistaa suoraan työntekijään. Koska työntekijä tai vastaavassa asemassa oleva työnsuorittaja ei joudu lainkaan korvausvelvolliseksi lievällä tuottamuksella aiheuttamastaan vahingosta, näissä tilanteissa vastuuseen jää vain isäntä. Kanavointisääntö ei suojaa vahingon aiheuttajaa silloin, kun vahinko on aiheutettu yksityisoikeudellisessa luottamustoimessa tai tehtävään pyydettynä.

Usean vahingonaiheuttajan vastuu on tavallisesti solidaarista ensisijaista yhteisvastuuta. Vahingonkorvausvastuun kanavointi isännälle merkitsee poikkeamista mainitusta pääsäännöstä. Työntekijällä on vahingon kärsineeseen nähden vain toissijainen korvausvelvollisuus siten, että hän vastaa ainoastaan siitä määrästä, jota ei voida saada isännältä. Jos vahingonkorvausta vaaditaan vain vahingon aiheuttaneelta työntekijältä, korvausvaatimus on hylättävä ennenaikaisena. Jos korvausta vaaditaan sekä työnantajalta että työntekijältä, työntekijä voidaan tuomita ehdollisesti korvausvelvolliseksi.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Juhani Kaivola

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Ståhlberg&Karhu2013, s. 277-287

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →