Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa

kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa
Definition työntekijän tai muun isännänvastuun piiriin kuuluvan henkilön työssä aiheuttamasta vahingosta korvausta on vaadittava ensi sijassa työnantajalta taikka muulta isännänvastuussa olevalta
Explanation Suomen oikeudessa on periaatteena, että kanavointi tulee kysymykseen aina, kun käsillä on isännänvastuutilanne.

Tästä periaatteesta on kuitenkin poikkeuksia. Jos työntekijä tai muu isännänvastuun piiriin kuuluva henkilö on aiheuttanut vahingon tahallisella teolla, vahingonkorvausta voidaan vaatia suoraan vahingon aiheuttajalta kanavointisäännön estämättä. Niin ikään silloin, kun vahingonkorvausta ei voida saada työnantajalta tai muulta isännänvastuussa olevalta, korvausvaatimus saadaan kohdistaa suoraan työntekijään. Koska työntekijä tai vastaavassa asemassa oleva työnsuorittaja ei joudu lainkaan korvausvelvolliseksi lievällä tuottamuksella aiheuttamastaan vahingosta, näissä tilanteissa vastuuseen jää vain isäntä. Kanavointisääntö ei suojaa vahingon aiheuttajaa silloin, kun vahinko on aiheutettu yksityisoikeudellisessa luottamustoimessa tai tehtävään pyydettynä.

Usean vahingonaiheuttajan vastuu on tavallisesti solidaarista ensisijaista yhteisvastuuta. Vahingonkorvausvastuun kanavointi isännälle merkitsee poikkeamista mainitusta pääsäännöstä. Työntekijällä on vahingon kärsineeseen nähden vain toissijainen korvausvelvollisuus siten, että hän vastaa ainoastaan siitä määrästä, jota ei voida saada isännältä. Jos vahingonkorvausta vaaditaan vain vahingon aiheuttaneelta työntekijältä, korvausvaatimus on hylättävä ennenaikaisena. Jos korvausta vaaditaan sekä työnantajalta että työntekijältä, työntekijä voidaan tuomita ehdollisesti korvausvelvolliseksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Juhani Kaivola

Related Concepts

Sources

Ståhlberg&Karhu2013, s. 277-287

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanavointisääntö vahingonkorvausoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →