Oikeustiede:kaksinkertainen verotus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kaksinkertainen verotus

kaksinkertainen verotus
juridinen kaksinkertainen verotus
kansainvälinen kaksinkertainen verotus
moninkertainen verotus
Määritelmä kaksi valtiota verottaa samaa verovelvollista samasta tulosta
Selite Henkilön saamalla tulolla voi olla verotuksellinen liittymä kahteen eri valtioon, mikä vuoksi samaa tuloa saatetaan verottaa saman henkilön tulona näissä molemmissa valtioissa. Tällöin kysymys on niin sanotusta juridisesta kaksinkertaisesta verotuksesta. Tyypillisesti juridista kaksinkertaista verotusta syntyy, kun verovelvollisen asuinvaltio verottaa henkilöä maailmanlaajuisista tuloista ja samalla toinen valtio verottaa samaa henkilöä lähdevaltioperiaatteella sieltä saadusta tulosta. Kaksinkertaista verotusta voi syntyä myös tilanteessa, jossa kaksi valtiota pitää samaa henkilöä siellä asuvana eli yleisesti verovelvollisena ja molemmat valtiot verottavat henkilön maailmanlaajuisia tuloja. Joissain tapauksissa on mahdollista, että samaa tuloa verotetaan saman verovelvollisen tulona useamassa kuin kahdessa valtiossa. Tällöin voidaan puhua kaksinkertaisen verotuksen sijasta moninkertaisesta verotuksesta.

Kaksinkertainen verotus on valtioiden rajat ylittävän taloudellisen toiminnan este, minkä vuoksi kaksinkertainen verotus yleensä poistetaan tai sitä ainakin lievennetään kansallisen lainsäädännön ja verosopimusten perusteella. Kaksinkertaisen verotuksen poistaa yleensä verovelvollisen asuinvaltio. Kaksinkertaista verotusta poistetaan muun muassa hyvitysmenetelmällä ja vapautusmenetelmällä.

Juridista kaksinkertaista verotusta ei tule sekoittaa taloudelliseen kahdenkertaiseen tai kaksikertaiseen verotukseen, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa tuloa verotetaan kahden eri verovelvollisen tulona. Tyypillinen kahdenkertaista verotusta aiheuttava tilanne syntyy, kun yhtiötä verotetaan sen tulosta ja yhtiön osakasta verotetaan yhtiöltä saamastaan osingosta. Kun taloudellista kahdenkertaista verotusta syntyy rajat ylittävässä tilanteessa, voidaan puhua kansainvälisestä kahdenkertaisesta verotuksesta.

Lähteet: laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1995/1552).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Pekka Nykänen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HelminenM2013, s. 72-89

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:kaksinkertainen verotus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaksinkertainen verotus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →