Oikeustiede:kaksinkertainen verotus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kaksinkertainen verotus

kaksinkertainen verotus
juridinen kaksinkertainen verotus
kansainvälinen kaksinkertainen verotus
moninkertainen verotus
Definition kaksi valtiota verottaa samaa verovelvollista samasta tulosta
Explanation Henkilön saamalla tulolla voi olla verotuksellinen liittymä kahteen eri valtioon, mikä vuoksi samaa tuloa saatetaan verottaa saman henkilön tulona näissä molemmissa valtioissa. Tällöin kysymys on niin sanotusta juridisesta kaksinkertaisesta verotuksesta. Tyypillisesti juridista kaksinkertaista verotusta syntyy, kun verovelvollisen asuinvaltio verottaa henkilöä maailmanlaajuisista tuloista ja samalla toinen valtio verottaa samaa henkilöä lähdevaltioperiaatteella sieltä saadusta tulosta. Kaksinkertaista verotusta voi syntyä myös tilanteessa, jossa kaksi valtiota pitää samaa henkilöä siellä asuvana eli yleisesti verovelvollisena ja molemmat valtiot verottavat henkilön maailmanlaajuisia tuloja. Joissain tapauksissa on mahdollista, että samaa tuloa verotetaan saman verovelvollisen tulona useamassa kuin kahdessa valtiossa. Tällöin voidaan puhua kaksinkertaisen verotuksen sijasta moninkertaisesta verotuksesta.

Kaksinkertainen verotus on valtioiden rajat ylittävän taloudellisen toiminnan este, minkä vuoksi kaksinkertainen verotus yleensä poistetaan tai sitä ainakin lievennetään kansallisen lainsäädännön ja verosopimusten perusteella. Kaksinkertaisen verotuksen poistaa yleensä verovelvollisen asuinvaltio. Kaksinkertaista verotusta poistetaan muun muassa hyvitysmenetelmällä ja vapautusmenetelmällä.

Juridista kaksinkertaista verotusta ei tule sekoittaa taloudelliseen kahdenkertaiseen tai kaksikertaiseen verotukseen, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa tuloa verotetaan kahden eri verovelvollisen tulona. Tyypillinen kahdenkertaista verotusta aiheuttava tilanne syntyy, kun yhtiötä verotetaan sen tulosta ja yhtiön osakasta verotetaan yhtiöltä saamastaan osingosta. Kun taloudellista kahdenkertaista verotusta syntyy rajat ylittävässä tilanteessa, voidaan puhua kansainvälisestä kahdenkertaisesta verotuksesta.

Lähteet: laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1995/1552).
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Nykänen

Related Concepts

Sources

HelminenM2013, s. 72-89

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kaksinkertainen verotus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaksinkertainen verotus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →