Oikeustiede:käyttöoikeus vesioikeudessa

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

käyttöoikeus vesioikeudessa

käyttöoikeus vesioikeudessa
Määritelmä viranomaisen päätökseen tai asianosaisten sopimukseen perustuva oikeus käyttää toisen aluetta tai muuta omaisuutta vesitaloushankkeen toteuttamiseksi
Selite Vesitaloushankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää käyttöoikeutta toisen alueeseen tai laitteeseen tai rakennelmaan. Hanke voi tarkoittaa esimerkiksi kulkuväylän rakentamista, johdon tai rakennelman sijoittamista vesistöön tai vesialueen muuttamista maa-alueeksi taikka päinvastoin. Toisen alueen tai omaisuuden käyttäminen voi perustua joko asianosaisten väliseen sopimukseen tai pakkotoimen kohteena olevan tahon tahdosta riippumatta viranomaisen päätökseen (pakkotoimi).

Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)

Käyttöoikeuden sisältö määräytyy hankkeen laadun ja laajuuden perusteella. Asianosaiset voivat keskenään sopia hyvinkin erilaisista käyttöoikeuksista, mutta viranomaisen päätöksellä käyttöoikeus voidaan perustaa ainoastaan laissa yksilöityihin tarkoituksiin laissa säädettyjen edellytysten täyt-tyessä. Käyttöoikeus voi olla joko määräaikainen tai pysyvä hankkeesta riippuen. Käyttöoikeus antaa saajataholle oikeuden käyttää aluetta päätöksessä määrätyllä tavalla, mutta ei sitä laajemmin. Käyttöoikeuden perustamisesta aiheutuvasta edunmenetyksestä määrätään käyttöoikeuden perusta-misen yhteydessä *korvaus* pakkotoimen kohteena olevalle taholle. Merkittävät käyttöoikeudet kirjataan yleensä *kiinteistörekisteriin*.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jari Salila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE 277/2009 vp, EIF II, s. 445-447

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:käyttöoikeus vesioikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käyttöoikeus vesioikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →