Oikeustiede:käsittelymenetelmä

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

käsittelymenetelmä

käsittelymenetelmä
Määritelmä Käsittelymenetelmä on rooliperiaate, joka kuvaa asianosaisten ja tuomioistuimen tehtäviä ja prosessitoimien suhdetta dispositiivisten riita-asioiden käsittelyssä. Sen mukaan on asianosaisten eikä tuomioistuimen asiana huolehtia tosiseikkojen esittämisestä ja todisteiden hankkimisesta. Käsittelymenetelmä täydentää dispositiivista periaatetta, yhdessä niistä käytetään nimikettä asianosaistoimintoisuus.
Selite Käsittelymenetelmä sisältää ensinnäkin sen, että asianosaiset esittävät asian ratkaisun kannalta välittömästi relevantit tosiseikat eli ns. tosiseikat ja vetoavat niihin vaatimustensa tueksi. Tuomioistuin ei saa perustaa ratkaisua sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut nimenomaan oikeustosiseikkana. Toiseksi asianosaisten on näytettävä mainitut seikat toteen ja hankittava niitä koskevat todisteet. Tuomioistuin ei voi kuitenkaan pysyä asian käsittelyssä täysin passiivisena. Oikeudella on asianosaisten toimintaa täydentävä vastuu asian selvittämisessä, tämä tapahtuu tuomarin aineellisen prosessinjohdon ja lähinnä tuomarin kyselyoikeuden ja -velvollisuuden avulla. Tämän johdosta käsittelymenetelmän sijasta käytetään toisinaan käsitettä yhteistoimintaperiaate.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jyrki Virolainen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

EIF-IV, p. 248-250, LappalainenJ1995, s. 91-92

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:käsittelymenetelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käsittelymenetelmä.)