Oikeustiede:käsiraha

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

käsiraha

käsiraha
Määritelmä ennakkosuoritus, jonka sopimuksen rahavelallisosapuoli antaa vastapuolelle tarjouksen tai esisopimuksen vakuudeksi ja jonka käsirahan antaja menettää, jos ei pysy sitoumuksessaan, mutta joka luetaan osaksi vastiketta, jos lopullinen sopimus syntyy
Selite Käsiraha rinnastuu toisaalta sopimussuorituksen osaa koskevaan menettämisseuraamukseen, toisaalta standardoituun vahingonkorvaukseen, kuten sopimussakkoon ja rikkojaisrahaan. Toisin kuin viimeksi mainitut käsiraha luetaan kuitenkin sopimussuorituksen osaksi. Se ei myöskään ole vahingonkorvauksen enimmäismäärä, joten rikkojaisraha ja toisinaan myös sopimussakko eroavat tässäkin käsirahasta.

Jos lopullista sopimusta ei synny tai se jää täyttämättä ja suoritushäiriö johtuu käsirahan antajan puolella olevasta syystä, hän menettää käsirahan. Käsiraha turvaa siis sopimussakon tavoin vakiokorvauksen sopimuksen syntymättä jäämisestä, jolloin ei tarvitse esittää näyttöä todellisesta vahingosta. Seuraamuksesta ei tarvitse erikseen sopia, kunhan välipuhe otsikoidaan käsirahaksi tai suoritus voidaan muuten erottaa pelkästä ennakkomaksusta. Jos suoritushäiriö taas johtuu muusta kuin käsirahan antajan puolella olevasta syystä, käsiraha on palautettava. Jos lopullinen sopimussuhde syntyy ja kehittyy häiriöittä, käsiraha luetaan osaksi antajan sopimussuoritusta.

Asuntokaupassa myyjä ei voi vaatia ostotarjouksesta vetäytyvältä ostajalta muuta kuin annetun käsirahan menettämistä, ei siis esimerkiksi kauppahintaa eikä positiivisen sopimusedun korvausta. Niin ikään kielletään päällekkäisten käsirahojen ottaminen. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Aurejärvi&Hemmo2007, s. 117, HemmoM2003a, s. 261, HemmoM2003b, s. 336

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:käsiraha. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käsiraha.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →