Oikeustiede:juridinen diskurssi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

juridinen diskurssi | oikeudellinen diskurssi

juridinen diskurssi
oikeudellinen diskurssi
Määritelmä diskurssi eli keskustelu, jota käydään oikeuden sisällöstä, soveltamisesta, tulkinnasta ja systematisoimisesta
Selite Diskurssin käsitteelle on erilaisissa teoreettisissa yhteyksissä annettu toisistaan poikkeavia merkityssisältöjä. Niinpä esimerkiksi Michel Foucault’n tiedonarkeologisessa tai Bernard S. Jacksonin semiologisessa ohjelmassa diskurssi-käsitettä käytetään toisessa merkityksessä kuin Jürgen Habermasin diskurssiteoriassa.

Sikäli kuin on oikeutettua puhua erityisestä diskurssiteoreettisesta oikeusteorian tai oikeusfilosofian suuntauksesta, tämä suuntaus kuitenkin kiinnittyy juuri Habermasin kehittelemiin lähtökohtiin. Diskurssiteoreettisen oikeusfilosofian edustajista on Habermasin ohella mainittava erityisesti Robert Alexy ja Klaus Günther.

Habermasin diskurssiteorian tausta on universaali- tai formaalipragmatismiksi kutsutussa kielifilosofiassa. Sen mukaan inhimilliset puhetoiminnot nostavat kolmenlaisia pätevyysvaatimuksia: totuus-, oikeellisuus- ja vilpittömyysvaatimuksia. Puhetoiminnollaan puhuja sitoutuu esittämään perusteluja pätevyysvaatimuksilleen. Totuus- ja oikeellisuusvaatimusten pätevyyttä voidaan testata erityisissä vaativissa, arkielämän toimintatilanteista irrottautuvissa kommunikaatiomuodoissa eli diskursseissa. Totuusvaatimus viittaa sen hyväksyttävyyteen teoreettisessa ja oikeellisuusvaatimus praktisessa diskurssissa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kaarlo Tuori

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AlexyR1983, GüntherK1988, HabermasJ1992, TuoriK2000

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:juridinen diskurssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:juridinen diskurssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →