Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

julkisoikeudellinen palvelussuhde

julkisoikeudellinen palvelussuhde
Definition virkasuhde- tai muu julkisoikeudellinen työn tekemistä koskeva oikeussuhde, johon työsopimuslaki ei tule sovellettavaksi
Explanation Työsopimuslain soveltamisalaan kuuluu työsuhteessa tehtävä työ. Sitä vastoin lakia ei sovelleta julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen. Työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät näin ollen valtion virkamieslaissa tarkoitetut virkamiehet sekä kunnan, kuntayhtymän ja evankelis-luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan viranhaltijat. Työsopimuslakia ei sovelleta myöskään eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen, eduskunnan, tasavallan presidentin, valtion tilintarkastajien, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Pohjoismaisen neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslioiden virkamiehiin eikä Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan virkamiesten ja Ahvenanmaan kuntien viranhaltijat jäävät työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →