Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

julkisoikeudellinen palvelussuhde

julkisoikeudellinen palvelussuhde
Määritelmä virkasuhde- tai muu julkisoikeudellinen työn tekemistä koskeva oikeussuhde, johon työsopimuslaki ei tule sovellettavaksi
Selite Työsopimuslain soveltamisalaan kuuluu työsuhteessa tehtävä työ. Sitä vastoin lakia ei sovelleta julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen. Työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät näin ollen valtion virkamieslaissa tarkoitetut virkamiehet sekä kunnan, kuntayhtymän ja evankelis-luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan viranhaltijat. Työsopimuslakia ei sovelleta myöskään eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen, eduskunnan, tasavallan presidentin, valtion tilintarkastajien, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Pohjoismaisen neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslioiden virkamiehiin eikä Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan virkamiesten ja Ahvenanmaan kuntien viranhaltijat jäävät työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisoikeudellinen palvelussuhde.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →