Oikeustiede:julkiset hankinnat

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

julkiset hankinnat

julkiset hankinnat
Definition tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat, joita julkinen sektori tekee oman organisaationsa ulkopuolelta
Explanation Valtion, kuntien sekä kuntayhtymien, valtion liikelaitosten ja muiden hankintalainsäädännössä määriteltyjen hankintayksiköiden tulee tehdä julkiset hankintansa hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen. Julkisista hankinnoista säädettäessä tavoitteena on ollut tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä parantaa suomalaisten ja muiden eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Tarkoitus on turvata neljän perusvapauden eli tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

Julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamiseen.

Julkisista hankinnoista säädetään sekä kansallisella tasolla, mutta myös Euroopan unionin hankintadirektiiveissä. Periaatteena sääntelylle on hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Julkiset hankinnat jaetaan EU:n kynnysarvot alittaviin hankintoihin, sekä EU:n kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista arvoa. Tämä arvo määrittää sen, sovelletaanko hankintaan kansallisten menettelyä julkisista hankinnoista vai Euroopan unionin menettelyä julkisista hankinnoista. Kansalliset kynnysarvot perustuvat jäsenvaltioiden kansallisiin lainsäädäntöihin, kun taas EU:n kynnysarvot perustuvat Euroopan unionin komission antamaan asetukseen julkisten hankintojen kynnysarvoista sekä GPA-sopimukseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related Concepts

Sources

Alkio&Wik2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2020: Oikeustiede:julkiset hankinnat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkiset hankinnat.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination