Oikeustiede:julkisasiamies

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

julkisasiamies

julkisasiamies
Definition unionin tuomioistuimen jäsen, joka avustaa tuomioistuinta sen työssä
Explanation Julkisasiamiesinstituutio pohjautuu Ranskan oikeuteen, josta se on omaksuttu osaksi unionin tuomioistuinjärjestelmää. Julkisasiamiehen tehtävänä on esittää puolueettomasti ja riippumattomasti julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan edellyttävät hänen lausuntoaan. Unionin tuomioistuin voi myös päättää julkisasiamiestä kuultuaan, että asia ratkaistaan ilman julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Tavanomaisesti julkisasiamies esittää ratkaisuehdotuksensa asioissa, joissa on tullut esiin uusi oikeuskysymys tai joita pidetään muista syistä oikeudellisesti vaikeina tai merkittävinä.

Ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies esittää näkemyksensä unionin oikeuden edellytyksistä ja suosituksen unionin tuomioistuimelle siitä, miten asia olisi hänen mielestään ratkaistava. Unionin tuomioistuin seuraa usein julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, vaikka se ei muodollisesti sido tuomioistuinta sen päätöksenteossa. Julkisasiamiehen antama kirjallinen ratkaisuehdotus on yleensä kattava ja perusteltu oikeudellinen lausunto tuomioistuimen käsiteltävänä olevasta asiasta, ja siksi se tarjoaa yleensä myös välineen unionin tuomioistuimen perusteluiltaan yleensä suppeampien tuomioiden tulkintaan.

Julkisasiamiehiä on kahdeksan, ja heidät nimitetään unionin tuomioistuimen tuomareiden tavoin kuuden vuoden toimikaudeksi jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella. Unionin tuomioistuimen pyynnöstä neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä lisätä julkisasiamiesten määrää.
Additional Information
Kirjoittaja: Elina Paunio

Related Concepts

Sources

ArnullA2006, Graig&DeBúrga2011, Joutsamo&al2000, JääskinenN2007, MattilaH2006, RaitioJ2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:julkisasiamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisasiamies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg