Oikeustiede:itsehallinto (valtiosääntöoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

itsehallinto

itsehallinto
Definition julkisten yhdyskuntien tai laitosten osin perustuslakisääntelyin vahvistettu oikeus valtion lainsäädäntötoimin organisoimina hoitaa niille erikseen uskottuja tai yhteisön yleisiä hallintoasioita, sekä valtiosääntöoikeudellisessa käyttöyhteydessä perustuslain 11 luvun säännökset vahvistetuista itsehallintojärjestelyistä
Explanation Perustuslaissa säädetään valtiosääntöoikeudellisen vahvuuden relaatiossa eritasoista itsehallintoa. Vahvimpana voidaan pitää perustuslain veroisen Ahvenanmaan itsehallintolain säätämisjärjestykseen perustuvaa Ahvenanmaan itsehallintoa, joka on muutettavissa vain Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksin. Laki vahvistaa Ahvenanmaalle oikeuden alueelliseen lainsäädäntöön. Seuraava taso on kunnallinen itsehallinto, joka nimenomaisesti mainitsee mm. oikeuden kuntakohtaiseen verotukseen ja jota tukevat kunnallisia vaaleja ja kansanäänestystä koskevat perusoikeusluontoiset sääntelyt. Siihen rinnastuu evankelis-luterilaisen kirkon itsehallinto ja oikeus omaan verotukseen. Sen yhtenä valtiosääntöoikeudellisena piirteenä on kirkkolainsäädäntövaltaan perustuva erityisasema (PeL 76 §), vaikkei kirkon itsehallinnollista asemaa erikseen säädetä perustuslain 11 luvussa. Kirkollinen itsehallinto varaa kirkolliskokoukselle eksklusiivisen päätösvallan kirkkolaista ja laajan itsehallinnollisen säädösvallan kirkkojärjestyksin ja sitä täydentävin säädöksin. Kunnilla ei vastaavaa asemaa ole, joskin niillä on alueellista norminantovaltaa kunnallissäädöksin. Neljäntenä tasona on yliopistojen itsehallinto, "sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään" (123.1 §). Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa kotiseutualueellaan voidaan muotoilla lakiviittauksen puitteissa "sen mukaan kuin lailla säädetään" (121.4 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:itsehallinto (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itsehallinto (valtiosääntöoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg