Oikeustiede:itsehallinto

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

itsehallinto (itsehallintoyhdyskuntaoikeus)

itsehallinto (itsehallintoyhdyskuntaoikeus)
Määritelmä julkishallinnon organisaation muoto, jossa hallinnon hajauttaminen itsehallintoyhdyskunnalle on toteutettu mahdollisimman laajasti
Selite Itsehallinto on käsitteenä laaja ja monivivahteinen. Sille on eri maissa ja eri aikoina annettu monenlaisia määritelmiä. Yhtäältä tämä käsitteiden kirjavuus on tieteellisen tutkimuksen ongelma. Toisaalta käsitteissä heijastuvat eri maiden historiasta, lainsäädännöstä ja tosiasiallisista olosuhteista aiheutuvat erot. Itsehallinnolle on ominaista, että itsehallintoyhdyskunnalla on oikeus lainsäädännön rajoissa hoitaa omien toimielimiensä avulla sille kuuluvia tehtäviä. Olennaista on se, että yhdyskunta itse hoitaa hallintoansa. Itsehallintoyhdyskunta on aina tietyllä tavalla riippuvuussuhteessa valtioon. Suomessa itsehallinnon muotoja ovat kunnallinen itsehallinto, Ahvenanmaan itsehallinto, kirkon itsehallinto, saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja yliopiston itsehallinto. Perustuslaki sallii myös niin sanotun ylemmänasteisen itsehallinnon eli itsehallinnon kuntia suuremmalla hallintoalueella.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Hannus&al2012, s. 39-43, Harjula&Prättälä2012, s. 3-4, 31, 36-61, 105-114, HolopainenT1969, LeinoP2002, MäenpääO1981, MäenpääO2009, MäenpääO2013, NiemivuoM1991, NiemivuoM2013, SuksiM2005

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Oikeustiede:itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itsehallinto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →

  1. OHJAUS