Oikeustiede:itämeren suojelusopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Itämeren suojelusopimus

Itämeren suojelusopimus
Definition Itämeren merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (HELCOM)
Explanation Itämeren rantavaltiot allekirjoittivat Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen eli niin sanotun Helsingin sopimuksen vuonna 1974. Sopimus uudistettiin vuonna 1992 korvaavalla sopimuksella, joka on saatettu voimaan vuonna 2000. Sopimuksen osapuolia ovat Tanska, Viro, Suomi, Latvia, Lietta, Puola, Venäjä, Ruotsi, Saksa ja Euroopan unioni. Sopimuksen tarkoitusta varten on perustettu Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, jonka tehtävänä on muun muassa tarkkailla sopimuksen täytäntäänpanoa ja tehdä suosituksia sopimuksen tarkoituksiin liittyvistä toimenpiteistä. Komission puheenjohtajuus annetaan kahden vuoden toimikaudeksi kullekin sopimuspuolelle vuorollaan.

Sopimusta sovelletaan Itämeren alueen merelliseen ympäristöön kuuluvan veden ja merenpohjan suojeluun, mukaan lukien niiden elolliset luonnonvarat ja muut meren elämän muodot. Sopimus koskee Itämeren valuma-aluetta. Sen vaikutus ulottuu myös maa-alueilla tapahtuvaan toimintaan. Pilaantumista aiheuttavalla, maalta tulevalla kuormituksella tarkoitetaan kaikista maalla sijaitsevista piste- tai hajakuormituksen lähteistä tulevia päästöjä, jotka joutuvat mereen veden tai ilman välityksellä tai suoraan rannikolta. Sopimuksella on vaikutuksia myös muun muassa luonnonsuojeluuun.

Sopimusosapuolet ryhtyvät kukin erikseen tai yhdessä kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi edistääkseen Itämeren alueen ekologista palautumista ja sen ekologisen tasapainon säilymistä. Sopimusvaltiot sitoutuvat ehkäisemään ja lopettamaan kaikista lähteistä tulevien sopimuksen liitteessä lueteltujen haitallisten aineiden aiheuttaman Itämeren alueen merellisen ympäristön pilaantumisen. Lisäksi sopimusvaltiot sitoutuvat ehkäisemään ja lopettamaan maalta tulevan Itämerta pilaavan kuormituksen soveltamalla muun muassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa pistekuormituksen.
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:itämeren suojelusopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itämeren suojelusopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →