Oikeustiede:informaation vapaa liikkuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

informaation vapaa liikkuvuus

informaation vapaa liikkuvuus
Definition sananvapauteen liittyvä oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja käytettävissä olevista tietolähteistä, verkkoympäristössä, oikeus tarjota informaatiota sisältäviä tietoyhteiskunnan palveluja sekä oikeus tarjota rajat ylittäviä televisio- ja kuvaohjelmia
Explanation Informaatiovapaudella ja informaation vapaalla liikkuvuudella tarkoitetaan metatason oikeusperiaatteita, jotka voivat liittyä sananvapauteen, julkisuusperiaatteeseen ja informaation vapaan liikkuvuuden edellytyksiin. Eri kielialueilla ja oikeusjärjestelmissä niitä käytetään eri merkityksessä.

Pohjoismaisessa keskustelussa informaation vapaus (informationsfrihet) viittaa sananvapauteen sisältyviin oikeuksiin erityisesti internetin ja tietotekniikan käytössä sekä internetin pääsyyn, sensuuriin käytön kieltoon ja digitaalisiin oikeuksiin. Saksan kielessä Informationsfreiheit liittyy perustuslain (Grundgesetz) 5 artiklan mielipiteen vapauteen ja takaa oikeuden käyttää kaikkia käytettävissä olevia yleisiä medioita ja tiedonlähteitä tiedon hankintaan ja viestintään. Englannin kielessä freedom of information liittyy hallituksen ja viranomaisten tietojen julkisuuteen ja oikeuteen saada näitä tietoja. Esimerkiksi Britanniassa Freedom of Information Act 2000 sääntelee viranomaisten tietojen julkisuutta.

Euroopan unionin sähköisiä viestintäverkkoja ja niiden palvelujen tarjontaa koskevalla sääntelyllä on luotu edellytykset informaation vapaalle liikkuvuudelle koko unionin alueella. Tietoyhteiskunnan palveluja koskeva direktiivi ja laki asettavat yhtenäiset edellytykset tietoyhteiskunnan palvelujen tarjonnalle ja niiden liikkuvuudelle. Rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskeva direktiivi määrittelee edellytykset televisio-ohjelmien vapaalle liikkuvuudelle.
Additional Information
Kirjoittaja: Riitta Ollila

Related Concepts

Sources

VoutilainenT2012, FechnerF2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.7.2020: Oikeustiede:informaation vapaa liikkuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:informaation vapaa liikkuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg