Oikeustiede:immissiokielto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

immissiokielto
ympäristöoikeudessa

immissiokielto
Definition Immissio tarkoittaa ympäristöön vaikuttavan toiminnan, yleensä sen aiheuttaman päästön vaikutuksia etäämpänä kohteesta. Naapuruusoikeudessa vaikutuksia arvioidaan toiselle kuuluvalla kiinteistöllä tai muulla lähialueella.
Explanation Alun perin naapuruusoikeudesta peräisin oleva käsite tarkoittaa sellaista ulkoista vaikutusta, joka ylittää kohtuuden tai siedettävyyden rajat. Suomessa pysyvän kohtuuttoman rasituksen (immissio) aiheuttaminen toisen kiinteistölle tai siellä oleville rakennuksille on kiellettyä (naapuruussuhdelain 17 §: immissiokielto). Kiellosta saatetaan poiketa asianomaisen suostumuksella tai viranomaisen luvalla. Liiallista eli eksessiivistä immissiota aiheuttava toiminta voidaan myös kieltää.

Laajemmassa kontekstissa immission käsitettä käytetään ilmaisemaan esimerkiksi läheisellä asuinalueella tuntuvan melun tai hajun määrää. Näille immissio- eli raja-arvoille voidaan antaa kohdealueen luonteen edellyttämä enimmäistaso ilmaisemaan esimerkiksi terveyshaittaa. Immissiotasolle voidaan esimerkiksi melutilanteissa asettaa numeeriset vähimmäisvaatimukset eri etäisyyksille.

Immission käsiteparina on emissio (päästö), mikä tarkoittaa toiminnasta, esimerkiksi purkuputkesta tai piipusta lähtevän päästön koostumusta tai määrää. Immissioarvojen ylittyminen kauempana päästökohdasta saattaa johtaa vaatimukseen päästöarvojen tiukentamisesta. Emissiotaso määritellään kaasun tai muun päästöaineen haitallisuuden perusteella.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2001, KuusiniemiK1992

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:immissiokielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:immissiokielto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →