Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa

ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa
Määritelmä perustuslain 74 §:ssä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle säädetty tehtävä antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin
Selite Perustuslakivaliokunta antaa saamansa toimeksiannon perusteella lausuntoja muille valiokunnille ja joskus myös täysistunnolle eduskunnassa päätösasiana vireillä olevan asiakokonaisuuden perustuslain- ja ihmisoikeussopimusten mukaisuudesta. 74 § ei säädä tällaisten lausuntojen oikeusvaikutuksista. Perustuslakivaliokunnalle nimenomaisesti säädettyä tehtävää valvoa eduskunnan päätöksenteon yhdenmukaisuutta ihmisoikeussopimusten kanssa ei ole valtiosääntöoikeudellisessa kirjallisuudessa selvitetty läheskään yhtä perusteellisesti kuin sen tehtävää antaa lausuntonsa eduskuntakäsittelyssä olevan asian valtiosäännönmukaisuudesta. Osaltaan tämä saattaa johtua siitä, että Suomen perustuslain perusoikeussäännökset on kirjoitettu hyvin tarkoin ihmisoikeussopimuksista tärkeimmän l. Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja vastaavalla tavalla. Useimmat perusoikeudet on muotoiltu samoin termein kuin niiden ihmisoikeusvastineet. Käytännössä useimpiin erityisalojen ihmisoikeussopimuksiin mm. sukupuolten tasa-arvon, sosiaaliturvan, syrjintäkieltojen ja kansallisten vähemmistöjen suojan sektoreissa viitataan harvoin.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg