Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa

ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa
Definition perustuslain 74 §:ssä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle säädetty tehtävä antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin
Explanation Perustuslakivaliokunta antaa saamansa toimeksiannon perusteella lausuntoja muille valiokunnille ja joskus myös täysistunnolle eduskunnassa päätösasiana vireillä olevan asiakokonaisuuden perustuslain- ja ihmisoikeussopimusten mukaisuudesta. 74 § ei säädä tällaisten lausuntojen oikeusvaikutuksista. Perustuslakivaliokunnalle nimenomaisesti säädettyä tehtävää valvoa eduskunnan päätöksenteon yhdenmukaisuutta ihmisoikeussopimusten kanssa ei ole valtiosääntöoikeudellisessa kirjallisuudessa selvitetty läheskään yhtä perusteellisesti kuin sen tehtävää antaa lausuntonsa eduskuntakäsittelyssä olevan asian valtiosäännönmukaisuudesta. Osaltaan tämä saattaa johtua siitä, että Suomen perustuslain perusoikeussäännökset on kirjoitettu hyvin tarkoin ihmisoikeussopimuksista tärkeimmän l. Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja vastaavalla tavalla. Useimmat perusoikeudet on muotoiltu samoin termein kuin niiden ihmisoikeusvastineet. Käytännössä useimpiin erityisalojen ihmisoikeussopimuksiin mm. sukupuolten tasa-arvon, sosiaaliturvan, syrjintäkieltojen ja kansallisten vähemmistöjen suojan sektoreissa viitataan harvoin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg