Oikeustiede:ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi

ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi
Definition laintulkinta, jonka tavoitteena on soveltaa kansallista säädöstä mahdollisimman tarkoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloiden ja niiden sisältöä päätöksillään kehittävän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden edellyttämällä tavalla (EIT:n oikeuskäytännön suora vaikutus tuomioistuinten oikeuskäytäntöön) ja siten, että eri tulkintametodien näyttäessä johtavan erilasiin lopputuloksiin, tulkinnoista tulisi valita se, joka parhaiten toteuttaa Suomen ihmisoikeusvelvoitteita
Explanation Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden välityksin jo suhteellisen vanhat ja osin ylimalkaiset sopimusartiklat kehittyvät tuomioistuimen päätöksin. Jäsenvaltioiden ja niiden tuomioistuinten tulee seurata kehittyvää oikeuskäytäntöä.

Säädettävä uusi laki pyritään Suomen perus- ja ihmisoikeusvalvonnassa saattamaan vastaamaan sekä alkuperäisiä ihmisartikloja että niiden oikeusvaikutusta uusimman oikeuskäytännön valossa mm. eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoin lain säätämisvaiheessa eduskunnassa. Etenkin silloin, kun sovellettavana on jo pitempään voimassa ollut laki, saattaa sattua, että ihmisoikeustuomioistuimen ennakkotapauskäytäntö on antanut säätämisvaiheeseen verrattuna uutta sisältöä alkujaan perustuslakivaliokunnassa esillä olleesta ihmisoikeusproblematiikassa. Tällöin mm. kansalliset tuomioistuimet saattavat - seuratessaan oikeuskäytännön kehitystä - ottaa huomioon laintulkinnassaan sellaisetkin ennakkotapaukset, joiden osoittamia tulkintalinjauksia ei ole voitu ottaa huomioon lain säätämisvaiheessa. Näin voidaan mm. välttää se, että Suomen valtioon kohdistetaan ihmisoikeusvalituksen johdosta langettava päätös, jolla asetetaan sanktioluontoisia maksuvelvoitteita ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisuudesta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ohella sääntö koskee mutatis mutandis kaikkia ihmisoikeussopimuksia ja EU:n perusoikeuskirjaa, joskin ensiksi mainittu on niistä käytännössä merkittävin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

Pajuoja&Pölönen2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg