Oikeustiede:hulevesisuunnitelma

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hulevesisuunnitelma

hulevesisuunnitelma
Määritelmä hulevesisuunnittelun tehtävänä on täydentää asutusalueen vesihuoltosääntelyä kaavoitusjärjestelmään liittyen
Selite Hulevesisuunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999 103a-103o §). Lähtökohtana on, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolaissa tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön ja kunnan järjestelmien suhteen kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistosta ja rakenteista määriteltyyn rajakohtaan asti. Kunnan määräämä viranomainen osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä.

Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:hulevesisuunnitelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hulevesisuunnitelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →