Oikeustiede:holhousviranomaiset

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

holhousviranomaiset

holhousviranomaiset
Definition viranomaiset, joilla on toimivaltaa edunvalvonnan järjestämistä, muuttamista ja lakkauttamista tai edunvalvojan tehtävän valvontaa koskevissa asioissa
Explanation Kun laki holhoustoimesta (holhoustoimilaki, 442/1999) säädettiin vuonna 1999, siinä luovuttiin aikaisemmasta holhous-käsitteeseen perustuvasta terminologiasta ja siirryttiin termeihin, jotka pohjautuvat käsitteeseen "edunvalvonta". Jotta osoitettaisiin lain yhteys aikaisempaan oikeuteen, vanha termien muodostustapa säilytettiin kuitenkin lain nimessä ja edunvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtivan viranomaisen nimikkeessä. Tämän vuoksi "holhousviranomainen" on yhä voimassa olevaan oikeuteen kuuluva termi.


Holhoustoimilain mukaan holhousviranomaisia ovat maistraatti ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto. Holhousviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat edunvalvojan tehtävänhoidon valvonta ja edunvalvonnan rekisteröinti holhousasioiden rekisteriin sekä aloitteen tekeminen edunvalvojan nimittämiseksi. Holhousviranomainen voi tietyissä tapauksissa myös nimittää edunvalvojan ja muuttaa hänen tehtäväänsä sekä vapauttaa hänet tehtävästään. Myös käräjäoikeudella on edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Ne koskevat edunvalvojan nimittämistä ja tehtävän määrittämistä, edunvalvojan vapauttamista tehtävästään sekä toimintakelpoisuuden rajoittamista. Käräjäoikeutta voidaan siten edellä esitetyn määritelmän mukaan pitää holhousviranomaisena. Holhoustoimilain suppeamman määritelmän mukaan käräjäoikeus ei kuitenkaan ole holhousviranomainen.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Helin

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:holhousviranomaiset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:holhousviranomaiset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →