Oikeustiede:hinnanalennus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hinnanalennus

hinnanalennus
Definition Kun kaupan kohteessa on virhe, jonka korjaaminen ei tule kysymykseen, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta. Tämä oikeus on riippumaton virheen syystä. Hinnanalennuksen kautta korvataan kaupan kohteen arvoon vaikuttavat virheet.
Explanation Hinnanalennus on Suomen oikeudessa verraten uusi seuraamustyyppi, joka on tullut meille vanhan pohjoismaisen kauppalain ja oikeuskirjallisuuden kautta. Nimenomaisia lainsäännöksiä hinnanalennuksesta tuli vasta kuluttajansuojalain ja kauppalain myötä, vaikka seuraamus (actio quanti minoris) oli jo aikaisemmin tunnettu oikeuskäytännössä. Myös kansainvälisessä kauppalaissa säädetään hinnanalennuksesta. Vastuuperuste ja korvauksen laskemistapa erottavat hinnanalennuksen vahingonkorvauksesta (ks. vahingonkorvausoikeus). Klassinen hinnanalennus lasketaan niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta luovutusajankohtana. Jos esim. virheellisen tavaran arvo on vain 80 % sopimuksen mukaisen tavaran arvosta, alennetun hinnan tulee olla 80 % sopimuksen mukaisesta hinnasta. Varsinkin kun kyseessä ovat arvokkaat kaupan kohteet, hinnanalennuksen korvaukset voivat poiketa suuresti vastaavista vahingonkorvauksista. Oikeuskäytännön mukaan hinnanalennus on tavallinen virheseuraamus irtaimen kaupan lisäksi asuntojen, kiinteistöjen sekä palvelujen kaupan yhteydessä. Monimutkaisista laskentasäännöksistä on käytännössä poikettu, ja hinnanalennuksesta on usein tullut kohtuullinen korvaus vähäpätöisistä virheistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Lena Sisula-Tulokas

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2020: Oikeustiede:hinnanalennus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hinnanalennus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg