Oikeustiede:hiippakuntavaltuusto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hiippakuntavaltuusto

hiippakuntavaltuusto
Definition Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntien hallintoelin
Explanation Piispa Voitto Huotarin johdolla toiminut, vuonna 1998 mietintönsä jättänyt Hiippakuntahallintokomitea ehdotti mietinnössään hiippakuntahallinnon keventämistä siten, että silloisen viisijäsenisen tuomiokapitulin kokoonpanoa laajennettaisiin kahdella luottamushenkilöllä, maallikkoasessorilla ja hiippakuntakokousten pitämistä vain joka toinen vuosi.Kirkolliskokous ei kuitenkaan päättänyt komitean ehdottamalla tavalla, vaan ehdotti hiippakuntakokousten lakkauttamista ja niiden tilalle hiippakuntavaltuustojen perustamista ja toisenlaista kokoonpanoa tuomiokapituleihin. Samalla haluttiin luopua lainkäyttöasioiden käsittelemisestä tuomiokapituleissa. Hiippakuntavaltuustot ovat toimineet vuoden 2004 alusta.

Tuomiokapituli toimii hiippakunnan yleishallintoviranomaisena. Kirkkolain mukaan hiippakuntavaltuuston tehtävänä on: 1) tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa; 2) hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio; 3) hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös; 4) perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu, 5) käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä 6) suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä ovat 14 maallikkoa ja seitsemän pappia. Porvoon hiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenistä yksi on Ahvenanmaan seurakuntien ja Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenistä yksi saamelaiskäräjien valitsema. Kirkkohallituksen hiippakunnasta valitulla maallikkojäsenellä ja hiippakuntaan kuuluvalla pappisjäsenellä sekä tuomiokapitulin jäsenillä on hiippakuntavaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Leino

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:hiippakuntavaltuusto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hiippakuntavaltuusto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg