Oikeustiede:henkilöstörahasto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

henkilöstörahasto

henkilöstörahasto
Definition henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi työnantajayhteisöltä vastaanottamiaan voitto- tai tulospalkkioita ja lisäosia
Explanation Henkilöstörahaston tarkoituksena on työnantajayhteisön suorittamien henkilöstörahastoerien eli tulos- tai voittopalkkioerien ja lisäosien sekä muiden henkilöstörahastolaissa määriteltyjen varojen hallinta. Henkilöstö on suoraan työ- tai virkasuhteensa nojalla rahaston jäsen. Toimitusjohtaja voi olla rahaston jäsen sääntöjen salliessa.

Rahasto voidaan perustaa muun muassa suomalaiseen yritykseen, sen tulosyksikköön tai sen ulkomaiseen tytäryritykseen, valtion virastoon ja laitokseen tai sen tulosyksikköön, kuntaan ja kuntayhtymään tai sen tulosyksikköön ja Kansaneläkelaitokseen.

Henkilöstörahasto voidaan perustaa, jos yrityksen tai sen tulosyksikön työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään kymmenen ja yrityksen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto rahastoa perustettaessa ylittää 200 000 euroa. Henkilöstö perustaa rahaston. Ennen perustamista on käytävä yhteistoimintaneuvottelut rahaston perustamisesta ja henkilöstörahastoeriä kerryttävästä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmästä sekä sen määräytymisperusteista. Rahaston toiminta-aikana yhteistoiminnassa neuvotellaan työnantajayhteisön harkitsemista palkitsemisjärjestelmän muutoksista (ks. yhteistoiminta-asiat ja yhteistoimintamenettely).

Henkilöstörahastoerä on työnantajayhteisön päättämä rahasuoritus. Sen pohjana on kaikkia rahastoon kuuluvia jäseniä koskeva tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä, mikä on otettu käyttöön rahaston piiriin kuuluvissa yrityksissä tai tulosyksiköissä. Henkilöstörahastoerän enimmäismäärä määräytyy yhdenmukaisten periaatteiden mukaan. Työsuorituksesta tavanomaisesti maksettavaa palkkaa ei voi rahastoida henkilöstörahastoon. Lisäosa on rahasuoritus, josta kukin henkilöstörahaston piiriin kuuluva yritys tai tulosyksikkö voi päättää erikseen. Lisäosa koskee päätöksen tehneessä yrityksessä tai tulosyksikössä päätöksessä määrättyä osaa koko henkilöstöstä. Sen enimmäismäärä on vuodessa enintään lisäosaa saavien jäsenten kuukauden palkkasumma tai kunkin työntekijän kuukauden palkka.

Henkilöstörahasto tulee oikeuskelpoiseksi rekisteröimisellä. Rahaston toimintaa ohjaavat rahaston säännöt, jotka rekisteröidään yhteistoiminta-asiamiehen ylläpitämään henkilöstörahastorekisteriin. Rahasto on erillinen oikeushenkilö. Rahastoa edustaa sen hallitus. Se huolehtii erityisesti rahaston hallinnon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Päätösvaltaa rahastossa käyttävät rahaston jäsenet kokouksessa tai sääntöjen mukaan valtuutetut. Rahastossa siirretään kunakin vuonna varoja 1-15 % jäsenen nostettavissa olevaan osaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Helena Lamponen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:henkilöstörahasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilöstörahasto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →