Oikeustiede:henkilöstön hallintoedustus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

henkilöstön hallintoedustus

henkilöstön hallintoedustus
Definition henkilöstön edustajien oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien kysymysten käsittelyyn yrityksen päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä
Explanation Henkilöstön hallintoedustus on järjestettävä mm. suomalaissa osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja muissa taloudellisissa yhteisöissä, kun työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on vähintään 150. Henkilöstön edustus järjestetään ensisijaisesti sopimuksella. Jos asiasta ei sovita, henkilöstöllä on oikeus vaatia edustuksen toteuttamista henkilöstön hallintoedustusta koskevan lain toissijaisen sääntelyn mukaisesti.

Henkilöstön hallintoedustuksen toteuttamisesta sovitaan yhteistoimintalaissa tarkoitetussa työnantajan ja henkilöstöedustajien yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa työnantajan ja vähintään kahden sellaisen henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä. Sopimuksella ei voida poiketa seuraavista: henkilöstön hallintoedustajan on oltava yrityksen työsopimussuhteinen työntekijä, hänen irtisanomissuojastaan ja siihen liittyvistä rikosoikeudellisesti sanktioiduista menettelyistä eikä henkilöstön hallintoedustajan salassapitovelvollisuudesta.

Jos edustuksesta ei sovita, vähintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa henkilöstöryhmää voi vaatia hallintoedustuksen toteuttamista lain mukaan. Yrityksen valinnan mukaan henkilöstöllä on tällöin oikeus nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat joko hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin taikka niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosyksiköt. Henkilöstön edustajat nimetään yrityksen valitsemien asianomaisen toimielimen jäsenten lisäksi. Henkilöstön edustajia voi olla neljäsosa asianomaisen toimielimen muiden jäsenten määrästä, kuitenkin niin, että edustajia on aina vähintään yksi ja enintään neljä. Henkilöstön edustajilla on sama toimikausi kuin asianomaisen toimielimen muilla jäsenillä, jollei toisin ole sovittu. Jos toimikauden enimmäispituutta ei ole määrätty tai sovittu, se kestää kolme vuotta.
Additional Information
Kirjoittaja: Helena Lamponen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:henkilöstön hallintoedustus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilöstön hallintoedustus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →