Oikeustiede:henkilöiden vapaa liikkuvuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

henkilöiden vapaa liikkuvuus

henkilöiden vapaa liikkuvuus
Määritelmä yksi Euroopan unionin takaamista perusvapauksista, joka oikeuttaa jokaisen EU:n alueella asuvan henkilön matkustamaan, asumaan, opiskelemaan ja työskentelemään toisessa EU:n jäsenvaltiossa sekä sijoittautua toiseen jäsenvaltioon tai tarjota siellä palveluja ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää
Selite Henkilöiden vapaan liikkuvuuden käsite on laajentunut hiljalleen integraatiokehityksen edetessä. Alun perin henkilöiden vapaan liikkuvuuden osalta puhuttiin ainoastaan työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Tämä johtuu siitä, että alkujaan Euroopan integraatio keskittyi vain taloudelliseen yhdentymiseen, minkä vuoksi vapaa liikkuvuus koski vain taloudellisesti aktiivisia jäsenvaltioiden kansalaisia. Työntekijät olivat tuotannontekijöitä, joiden vapaa liikkuvuus oli ehdoton edellytys yhteismarkkinoiden toteutumisen kannalta. Ns. poliittisen unionin vahvistumisen myötä työntekijöiden vapaa liikkuvuus on laajentunut henkilöiden vapaaksi liikkuvuudeksi kattaen myös ei-taloudelliset jäsenvaltioiden kansalaiset, kuten opiskelijat ja eläkeläiset.

Henkilöiden vapaan liikkuvuuden ytimen muodostavat EU-kansalaisuus (SEUT 21 artikla), jonka mukaan unionin kansalaisilla on oleskeluoikeus toisen jäsenvaltion alueella ja oikeus vapaaseen liikkuvuuteen Schengen-alueella sekä jäsenvaltion työntekijän neljä liikkumisvapauteen liittyvää oikeutta (SEUT 45 artikla). Jäsenvaltion työntekijällä on oikeus hakea toisissa jäsenvaltioissa tosiasiallisesti tarjottua työtä, oikeus liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella työnhakutarkoituksessa, oikeus oleskella jäsenvaltion alueella työntekemiseksi ja oikeus jäädä tietyin edellytyksin jäsenvaltion alueelle työsuhteen päätyttyä.

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on kiinteässä yhteydessä palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen sekä sijoittautumisoikeuteen.

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa tietyin edellytyksin oikeuttamisperusteiden tai pakottavien vaatimusten perusteella.
Lisätiedot
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

BarnardC2010, RaitioJ2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:henkilöiden vapaa liikkuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilöiden vapaa liikkuvuus.)SLYpalkki.jpg