Oikeustiede:hengen suoja

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hengen suoja

hengen suoja
Määritelmä perustuslaista ja ihmisoikeuksista johdettu kielto riistää kenenkään henkeä ja julkiselle vallalle asetettu velvoite turvata ihmisten oikeus elämään.
Selite Alun perin hengen suoja oli hallitsijaan kohdistuva velvollisuus hallita valtakuntaa ilman mielivaltaa. Nykyaikaisissa perustuslaeissa ja ihmisoikeussopimuksissa hengen suojan asemesta puhutaan yleensä oikeudesta elämään, jota voidaan pitää hengen suojaa laajempana käsitteenä, ja erikseen nimenomaisesta kuolemanrangaistuksen kiellosta.

Hengen suojan ei Suomessa ole katsottu estävän raskaudenkeskeytyksiä. Kuolinavun ja muun eutanasian suhde hengen suojaan on sen sijaan vielä täsmentämättä.

Hengen suojaan liittyvät läheisesti ne perusoikeudet, jotka turvaavat ihmisarvoisen elämän, kuten kidutuksen kielto, oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:hengen suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hengen suoja.)SLYpalkki.jpg