Oikeustiede:hallituksen politiikkaohjelma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hallituksen politiikkaohjelma

hallituksen politiikkaohjelma
Definition pääministeri Matti Vanhasen hallituksen omaksuma ns. ohjelmajohtamisen toimintamalli hallitusohjelman täytäntöönpanoa silmällä pitäen.
Explanation Politiikkaohjelmat ovat hallitusohjelmassa määriteltyjä, laajoja, poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Politiikkaohjelmat koostuvat eri ministeriöiden toimialoihin kuuluvista toimenpiteistä, hankkeista ja määrärahoista. Politiikkaohjelmille on määritelty yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksella oli neljä politiikkaohjelmaa, joita johtivat ja koordinoivat ohjelmista vastaavat ministerit: tietoyhteiskuntaohjelma (pääministeri), työllisyysohjelma (työministeri), yrittäjyyden politiikkaohjelma (kauppa- ja teollisuusministeri) ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (oikeusministeri). Ohjelmien suunnittelua ja toteutuksen seurantaa varten olivat ministeriryhmät. Politiikkaohjelmia johtavia ministereitä avustivat vastuuministeriöihin sijoitetut ohjelmajohtajat.

Ohjelmien suunnittelua ja toteutuksen seurantaa varten oli nimetty ministeriryhmät, jotka käsittelivät kaikki politiikkaohjelmaan liittyvät linjaukset ja valmistelivat keskeiset päätökset. Yhteistoimintaelimenä toimi ohjelmajohtamisen yhteistyöryhmä, jota johti valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri.

Valtioneuvoston kanslia on yhteensovittanut politiikkaohjelmia ja kehittänyt ohjelmajohtamismenettelyä. Politiikkaohjelmat eivät ole muuttaneet valtioneuvoston muodollista toimivaltajakoa. Koordinoivat ministerit ja ohjelmajohtajat ovat järjestäneet politiikkaohjelmien toteutuksen tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla sekä päättäneet ohjelmien valmistelun ja seurannan järjestämisestä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:hallituksen politiikkaohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen politiikkaohjelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg