Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hallintopäätöksen pätemättömyys

hallintopäätöksen pätemättömyys
Definition hallintopäätöksen oikeudellinen vaikutuksettomuus, joka johtuu siitä että jokin päätöksen pätevyyden edellytyksistä puuttuu
Explanation Hallintopäätöksen pätemättömyys aiheutuu virheestä päätöksen pätevyyden edellytyksissä. Nämä edellytykset ovat, että päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen toimivaltansa rajoissa, lainmukaista menettelyä noudattaen ja paikkansapitävän informaation perusteella. Näissä edellytyksissä olevat virheet eivät itsestään aiheuta päätöksen pätemättömyyttä, vaan niihin on nimenomaisesti vedottava, yleensä melko lyhyen määräajan kuluessa. Hallintopäätöksen pätemättömyys on lisäksi todettava virallisesti erikseen, yleensä korjaamalla virhe tai vetoamalla virheeseen muutoksenhakumenettelyssä. Hallintopäätöksen lainvastaisuus tai virheellisyys ei siten välttämättä estä sen toteuttamista, ja hallintopäätös voi virheistään huolimatta saada aikaan sillä tarkoitetut oikeusvaikutukset. Useimmiten syynä on, että menettelyssä tapahtuneeseen tai päätöksen sisällössä olevaan virheeseen ei nimenomaisesti ole vedottu tai sitä ei ole edes huomattu.
Additional Information
Kirjoittaja: Olli Mäenpää

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg