Oikeustiede:hallintoneuvosto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hallintoneuvosto

hallintoneuvosto
Definition Osakeyhtiössä voi olla hallintoneuvosto. Kyseessä on vapaaehtoinen toimielin.
Explanation Hallintoneuvostosta säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 6:21–24:ssä. Hallintoneuvostosta määrätään yhtiöjärjestyksessä, ja hallintoneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osakeyhtiön hallintoa. Tämä velvollisuus hallintoneuvostolla on aina. Hallintoneuvosto voi myös ohjeistaa yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa. Muuten hallintoneuvostolle voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä vain hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvia tehtäviä ja tehtäviä, joita ei ole säädetty muulle toimielimelle. Hallintoneuvosto ei lähtökohtaisesti osallistu liiketoimintapäätösten tekemiseen.

Hallintoneuvostosta voidaan määrätä koskien kaikenlaisia osakeyhtiöitä, joskin käytännössä hallintoneuvosto on verraten harvinainen. Tyypillisesti hallintoneuvosto on verraten suurissa osakeyhtiöissä. Myös osuuspankeissa hallintoneuvosto on keskeinen osa hallintoa. Hallintoneuvostossa on vähintään kolme jäsentä, ja hallintoneuvostolle on valittava puheenjohtaja. Hallintoneuvoston jäsenet (varajäsenet) valitsee yhtiökokous, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä hallintoneuvoston jäsenmäärästä, mutta alle kolmesta jäsenestä ei voi yhtiöjärjestyksessä siis määrätä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai hallintoneuvostoa valittaessa ole toisin päätetty. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja eivät voi toimia hallintoneuvoston jäseninä.

Hallintoneuvostolle ja sen jäsenille on annettava tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi. Tiedonantovelvollisuus on hallituksella, hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla. Hallintoneuvoston ja sen jäsenten tulee mainituilta tahoilta myös pyytää tarpeelliseksi katsomiaan tietoja, jotka ovat tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Silloin kun osakeyhtiöllä on hallintoneuvosto, on yhtiökäytännössä verraten tyypillistä, että hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen on määrätty hallintoneuvoston tehtäväksi. Joissain tilanteissa hallintoneuvoston tehtäväksi on määrätty myös lausuntojen antaminen. Tyypillisesti lausuntoa koskeva määräys liittyy lausunnon antamiseen yhtiön tilinpäätöksestä.

Hallintoneuvostolle ei voida antaa oikeutta edustaa yhtiötä. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla hallintoneuvoston jäsenelle annetaan henkilökohtainen oikeus edustaa osakeyhtiötä.

Osuuskunnan hallintoneuvostosta säädetään osuuskuntalain (421/2013) 6:21–24:ssä.
Additional Information
Kirjoittaja: Janne Ruohonen

Related Concepts

Sources

Immonen&Nuolimaa2016, s. 82, Kyläkallio&al2016, s. 673-680, Mähönen&Villa2013, s. 256-257

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.5.2020: Oikeustiede:hallintoneuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintoneuvosto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →