Oikeustiede:hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä

hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä
Definition säädettäessä nimenomaisessa kokeilutarkoituksessa hallinnollisia tai muita alueellisia erityisjärjestelyjä kuten ns. Kainuukokeilu, alueen väestölle voidaan määräajaksi säätää etuisuuksia muiden alueiden väestöön verrattuna huolimatta siitä, että PeL 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa eri asemaan esimerkiksi asuinpaikan perusteella.
Explanation Oma erityisryhmänsä yhdenvertaisuusperusoikeuden tulkinnassa ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan toiminnassa ovat vuoden 2000 perustuslain kaudella olleet erilaiset lainsäädäntökokeilut, joissa erityiskohtelua sovelletaan ensi vaiheessa johonkin alueellisesti rajattuun ihmisryhmään siten, että jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sääntely ulotetaan myöhemmin koko maahan. Kokeilut on katsottu lähtökohtaisesti yhdenvertaisuussäännöksen sallimiksi, eikä erityiskohtelua ole luokiteltu PeL 6.2 §:n vastaiseksi positiiviseksi tai negatiiviseksi syrjinnäksi tai suosinnaksi. Ehtona on ollut, että kokeilu on säädettävä määräaikaiseksi ja kokeilutarkoituksen on oltava aito. Kokeilukohteena on yleensä ollut jokin kuntaryhmä.

Lausunnossa sähköisen äänestyksen kokeilusta (PeVL 4/2006) todettiin: "Perustuslakivaliokunta on kokeiluluonteista lainsäädäntöä arvioidessaan vakiintuneesti korostanut perusoikeussääntelyyn yleisesti kohdistuvaa lailla säätämisen vaatimusta ja todennut sen ulottuvan myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen (PeVL 58/2001 vp, s. 2/II, PeVL 11/2002 vp, s. 3/II, PeVL 70/2002 vp, s. 2/II). Valiokunta on kokeiluhankkeiden yhteydessä pitänyt tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä, että kokeilualueesta säädetään suoraan laissa tai - toissijaisesti - päätöksenteko kokeilualueesta sidotaan lailla riittävän täsmällisesti määriteltyihin kriteereihin (PeVL 19/1997 vp, s. 3/II)".

Kokeilusäännöksille on lisäksi tullut asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne ovat voimassa vain kokeiluun tarvittavan lyhyen ajan (PeVL 58/2001 vp, s. 2/II, ).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg