Oikeustiede:hallintoasia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hallintoasia

hallintoasia
Määritelmä hallintomenettelyssä käsiteltävä julkisoikeudellinen asia
Selite Hallintoasian käsite on yhteydessä valtiovallan kolmijakoon. Hallintoasioiden käsittely kuuluu toimeenpanovallan piiriin ja julkishallinnon viranomaisille. Kuitenkin myös lainsäädäntöelimet ja tuomioistuimet käsittelevät eräitä hallintoasioita. Hallintotuomioistuinten käsittelemiä muutoksenhakuasioita kutsutaan hallintolainkäyttöasioiksi. Yksityisoikeudelliset asiat eivät ole hallintoasioita.

Hallintoasia on keskeinen käsite rajattaessa hallintomenettelyyn kuuluvia asioita. Viranomainen tekee hallintoasiassa yleensä hallintopäätöksen, josta voi valittaa. Laajassa mielessä myös tosiasiallinen hallintotoiminta, jossa ei tehdä päätöksiä, voidaan katsoa hallintoasiaksi. Hallintoasian käsittelyjärjestys tarkoittaa sitä, että asia käsitellään hallintoviranomaisissa ja hallintotuomioistuimissa eikä yleisissä tuomioistuimissa.

Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 2 §, hallintolainkäyttölaki (586/1996) 4 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäenpääO2011, s. 35-42, Niemivuo&al2010, s. 90-93, Laakso&al2006, KullaH2012, s. 62-70 ja 90-91

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:hallintoasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintoasia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg