Oikeustiede:haastemies

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

haastemies

haastemies
Definition Haastemiehiä ovat virkansa puolesta haastemiehen, haastemiehen esimiehen tai kihlakunnanulosottomiehen viran haltijat, joiden tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen tai yksityisen pyynnöstä tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja.
Explanation Haastemiehet toimivat alioikeuksien yhteydessä ja heidän toimialueensa on kyseisen alioikeuden tuomiopiiri. Vastaavasti kihlakunnanulosottomiehen toimialue on kihlakunnan ulosottoviraston toimialue. Haastemies voi toimittaa tiedoksiantoja myös toimialueensa ulkopuolella.

Haastemies antaa asiakirjan tiedoksi haastettavalle, ellei tiedoksiantoa suoriteta postitse. Haastemies on oikeutettu selvittämään henkilöllisyyden tehtäväänsä suorittaessaan ja saamaan tarvittaessa poliisilta virka-apua.

Laki haastemiehistä (505/1986) on tullut voimaan 1.1.1987. Aikaisemmin haastemiehiä koskevat säännökset sisältyivät vuoden 1901 asetukseen haastomiehistä. Tuolloin maaseudulla haastomiehinä toimivat pääsääntöisesti lautamiehet ja kaupungeissa tuomioistuimen määräämät tehtävään sopivat ja halukkaat henkilöt.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:haastemies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haastemies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg