Oikeustiede:haastemies

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

haastemies

haastemies
Määritelmä Haastemiehiä ovat virkansa puolesta haastemiehen, haastemiehen esimiehen tai kihlakunnanulosottomiehen viran haltijat, joiden tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen tai yksityisen pyynnöstä tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja.
Selite Haastemiehet toimivat alioikeuksien yhteydessä ja heidän toimialueensa on kyseisen alioikeuden tuomiopiiri. Vastaavasti kihlakunnanulosottomiehen toimialue on kihlakunnan ulosottoviraston toimialue. Haastemies voi toimittaa tiedoksiantoja myös toimialueensa ulkopuolella.

Haastemies antaa asiakirjan tiedoksi haastettavalle, ellei tiedoksiantoa suoriteta postitse. Haastemies on oikeutettu selvittämään henkilöllisyyden tehtäväänsä suorittaessaan ja saamaan tarvittaessa poliisilta virka-apua.

Laki haastemiehistä (505/1986) on tullut voimaan 1.1.1987. Aikaisemmin haastemiehiä koskevat säännökset sisältyivät vuoden 1901 asetukseen haastomiehistä. Tuolloin maaseudulla haastomiehinä toimivat pääsääntöisesti lautamiehet ja kaupungeissa tuomioistuimen määräämät tehtävään sopivat ja halukkaat henkilöt.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Antti Tapanila

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:haastemies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haastemies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg