Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

funktionaalinen oikeusvertailu

funktionaalinen oikeusvertailu
Definition yksi oikeusvertailun teoreettis-metodologisista perusnäkökulmista, joka vertaillaan tietyn oikeudellisen funktion analogisuutta
Explanation Funktionaalinen oikeusvertailu juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle, mutta se nousi vallitsevan metodin asemaan varsinaisesti Konrad Zweigertin ja Hein Kötzin kirjoitusten myötä. Funktionaalisessa oikeusvertailussa kysytään millä oikeudellisilla instituutioilla ja käytännöillä on samanlainen ongelmanratkaisufunktio tarkasteltavissa oikeusjärjestyksissä. Tutkimuksen kohteena on tosiasiallinen analogisuus. Vertailu edellyttää yhteisen tertium comparationiksen määrittelemistä.

Funktionaalisessa oikeusvertailussa erilaisilla säännöksillä ja käytännöillä voi olla erilaisissa oikeusjärjestyksissä samoja funktioita, tai vastaavasti samanlaiset säännökset ja käytännöt voivat suorittaa eri oikeusjärjestyksissä erilaisia tehtäviä.

Funktionaalista oikeusvertailua on kritisoitu oikeudellisten ongelmien samankaltaisuuteen keskittymisestä. Ongelmana on myös vertailukelpoisuus, funktionaalisten vastinparien löytäminen sekä universaalisten oikeudellisten funktioiden määritteleminen. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on toisaalta pyritty laajentamaan funktionaalisen oikeusvertailun käsitettä, toisaalta korvaamaan se uudenlaisilla lähestymiskulmilla.
Additional Information
Kirjoittaja: Jari Uimonen

Related Concepts

Sources

HusaJ2013, Zweigert&Kötz1996, MichaelsR2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg