Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

funktionaalinen oikeusvertailu

funktionaalinen oikeusvertailu
Määritelmä yksi oikeusvertailun teoreettis-metodologisista perusnäkökulmista, joka vertaillaan tietyn oikeudellisen funktion analogisuutta
Selite Funktionaalinen oikeusvertailu juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle, mutta se nousi vallitsevan metodin asemaan varsinaisesti Konrad Zweigertin ja Hein Kötzin kirjoitusten myötä. Funktionaalisessa oikeusvertailussa kysytään millä oikeudellisilla instituutioilla ja käytännöillä on samanlainen ongelmanratkaisufunktio tarkasteltavissa oikeusjärjestyksissä. Tutkimuksen kohteena on tosiasiallinen analogisuus. Vertailu edellyttää yhteisen tertium comparationiksen määrittelemistä.

Funktionaalisessa oikeusvertailussa erilaisilla säännöksillä ja käytännöillä voi olla erilaisissa oikeusjärjestyksissä samoja funktioita, tai vastaavasti samanlaiset säännökset ja käytännöt voivat suorittaa eri oikeusjärjestyksissä erilaisia tehtäviä.

Funktionaalista oikeusvertailua on kritisoitu oikeudellisten ongelmien samankaltaisuuteen keskittymisestä. Ongelmana on myös vertailukelpoisuus, funktionaalisten vastinparien löytäminen sekä universaalisten oikeudellisten funktioiden määritteleminen. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on toisaalta pyritty laajentamaan funktionaalisen oikeusvertailun käsitettä, toisaalta korvaamaan se uudenlaisilla lähestymiskulmilla.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jari Uimonen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HusaJ2013, Zweigert&Kötz1996, MichaelsR2010

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:funktionaalinen oikeusvertailu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg