Oikeustiede:fraude a la loi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

fraude a la loi

fraude a la loi
fraus legis -oppi
lain kiertäminen
Definition ranskankielinen kansainvälisyksityisoikeudellinen käsite, joka viittaa tilanteeseen, jossa vallitsevia oikeusolosuhteita on tietoisesti muokattu valtioiden kansainvälisyksityisoikeudellisten säännösten soveltumista ja niiden soveltamisen lopputulosta silmällä pitäen
Explanation Aineellinen oikeus on erilaista eri valtioissa ja samalla tavoin eri valtioiden kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset eroavat toisistaan. Koska oikeus ei ole valtioittain samansisältöistä, on kansainvälisluonteisissa tapauksissa mahdollista saada hyötyä aineellisen ja kansainvälisyksityisoikeudellisen oikeuden eroista. Fraude à la loi’ssa joko yksi tai useampi osapuoli muokkaa tietoisesti ja tosiasiallisesti vallitsevia oikeusolosuhteita saavuttaakseen oikeudellista etua. Osapuoli ei siis pyri vain antamaan valheellista kuvaa vallitsevista olosuhteista (simulaatio), vaan muokkaa niitä tosiasiallisesti. Liittymiä manipuloimalla voidaan välttyä soveltamasta osapuolten kannalta epämieluisaa lakia. Lisäksi asia voidaan fraude à la loi’n keinoin saattaa vireille osapuolten toivomassa forumissa eikä siinä tuomioistuimessa, joka olisi ollut asiassa lähtökohtaisesti toimivaltainen. Fraude à la loi’n seurauksena voidaan välttyä myös esimerkiksi siltä, että osapuolten sopimus katsottaisiin pätemättömäksi ehdottomuusperiaatteen nojalla vielä muokkaamattomien oikeusolosuhteiden perusteella toimivaltaiseksi katsottavassa tuomioistuimessa. On huomattava, että fraude à la loi tulee erottaa sopimusvapauden piiriin kuuluvista tilanteista (tahdonautonomian periaate). Common law -maissa fraude à la loi-ilmiöön viitataan ilmaisulla evasion tai evasion of the law.


Fraude à la loi nähdään lähtökohtaisesti kielteisenä ilmiönä, vaikkakin tietyt fraude à la loi’n käyttötilanteet katsotaan yleisesti hyväksytyiksi. Esimerkiksi oikeudellisen hyödyn saamiseksi aluksen voi liputtaa myös sellaiseen valtioon, johon aluksella ei ole luonnollista liittymää (mukavuuslippulaiva). Myös Euroopan unionin oikeus rajoittaa kansallisten tuomioistuinten puuttumismahdollisuuksia kansallisen oikeuden kiertämiseen. Esimerkiksi unionin sijoittautumisvapauden vuoksi sivuliikkeen perustaminen toiseen jäsenvaltioon yhtiön kotipaikkajäsenvaltion lainsäädännön mukaan on sallittua, vaikka yhtiö ei harjoittaisi lainkaan liiketoimintaa kotipaikassaan ja sivuliikkeen perustamisen tarkoituksena olisi vain välttyä kotipaikkavaltion lainsäädäntöä tiukempien, yhtiön perustamista koskevien oikeussäännösten soveltamiselta toisessa jäsenvaltiossa (EU:n alueella perustettu offshore-yhtiö*, ks. esim. Centros-oikeustapaus asiassa C-212/97).
Additional Information
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Related Concepts

Sources

BogdanM2008, s. 95-99, LiukkunenU2012, s. 9 ja 95

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:fraude a la loi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:fraude a la loi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →