Oikeustiede:forum conveniens

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

forum conveniens

forum conveniens
Definition common law -oikeusjärjestyksen maissa tunnettu oppi, jonka perusteella lainkäyttäjä voi harkintansa mukaan katsoa itsensä toimivaltaiseksi ratkaisemaan käsillä olevan asian
Explanation Forum conveniens on kansainvälisessä yksityisoikeudessa merkityksensä saava latinankielinen termi, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa sopivaa oikeuspaikkaa. Termillä viitataan common law -oikeusjärjestyksen maissa tunnettuun oppiin, jonka perusteella tuomioistuin voi harkintansa mukaan katsoa itsensä toimivaltaiseksi ratkaisemaan käsillä olevan asian. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa osapuolten intressit ja oikeuden saatavuus ja toteutuminen. Forum conveniens-opin mukaan toimivaltaisen forumin ei tarvitse olla vaihtoehtoisista forumeista välttämättä kaikista sopivin. Harkinnanvaraisen toimivallan perustamiseksi yleisesti riittää se, että forum on riittävän helppopääsyinen osapuolille ja todistajille ja, ettei toimivallan käyttämisestä aiheudu esteitä asian ratkaisemiselle tai tehottomuutta. Tavoitteeksi asetetaan asian käsittely tarkoituksenmukaisessa tuomioistuimessa.


Mannereurooppalaisessa kansainvälisessä yksityisoikeudessa kansainvälinen toimivalta perustuu yleensä kiinteisiin liittymiin eikä lainkäyttäjän harkintavaltaa korostava forum conveniens -oppi ole saanut merkittävää jalansijaa muun muassa oikeusvarmuuteen ja ennustettavuuteen liittyvien kysymysten johdosta. Voidaan katsoa, että erot common law ja mannereurooppalaisten oikeusjärjestysten kesken ovat osin niin perustavanlaatuisia, etteivät forum conveniens -oppia ja sen vastinparia forum non conveniens -oppia voida sellaisenaan integroida osaksi mannereurooppalaista kansainvälistä yksityisoikeutta.
Additional Information
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Related Concepts

Sources

Fawcett&al2008, mm. s. 399-412

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:forum conveniens. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:forum conveniens.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →