Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

federatiiviset piirteet EU-rakenteessa

federatiiviset piirteet EU-rakenteessa
Definition Euroopan unionin rakenteen uudistamisesta käydyssä keskustelussa on nähty tendenssi kehittää unionirakennetta liittovaltion suuntaan. Jo olemassa oleva toimivaltarakenne sisältää elementtejä, joita esiintyy aidoissa liittovaltiovaltiosäännöissä.
Explanation Euroopan unioni on ylivaltiollinen kansainvälinen järjestö, jolla on kansainvälisen oikeuden subjektin, toimijan, oikeusasema. Ylivaltiolliset piirteet muistuttavat eräiltä osin liittovaltiorakennetta. Muissa, niin ikään ylivaltiollista toimivaltaa omaavissa kansainvälisissä järjestöissä kuten Yhdistyneet Kansakunnat (turvallisuusneuvoston sanktiovalta) ja Euroopan neuvosto (ylivaltiollinen tuomiovallan käyttö) käytettävä päätösvalta ei omaa federalistisia piirteitä. Federatiivisia piirteitä voidaan nähdä ensinnäkin EU:n tuomioistuimen tehtävissä: se valvoo ja sanktioi muun ohessa sitä, että jäsenvaltioiden valtiosääntöihin perustuvan toimivallan käyttö pysyy niissä toimivaltarajoissa, joita asettavat unionin perustamissopimukset. Unionin sekundaarinormien (asetukset, direktiivit ja päätökset) säätämis- ja päättämismenetelmä muistuttaa useilta osin liittovaltion parlamentin säädösvaltaa suhteessa osavaltioiden omaan säädösvaltaan. EU:n parlamentin oikeusaseman esikuvana on ollut liittovaltiorakenteissakin esiintyvä järjestelmä, jossa osavaltioiden asukkaat, jotka ovat samalla liittovaltion kansalaisia, valitsevat parlamentin jäsenet. Lissabonin sopimuksen välityksen sitovan oikeusvaikutuksen omaava EU:n perusoikeuskirja muistuttaa oikeusvaikutuksiltaan liittovaltioiden perusoikeusluetteloita.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:federatiiviset piirteet EU-rakenteessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg