Oikeustiede:eurooppalainen lakiyhteistyö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

eurooppalainen lakiyhteistyö

eurooppalainen lakiyhteistyö
Definition Euroopassa, varsinkin Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston piirissä tapahtuva valtioiden välinen yhteistyö lainsäädännön yhtenäistämiseksi tai yhteensovittamiseksi.
Explanation "Eurooppalainen lakiyhteistyö" ei ole terminä niin vakiintunut, että sillä voitaisiin sanoa olevan tietty täsmällinen merkityssisältö. Se muistuttaa jossain määrin pohjoismaista lakiyhteistyötä, jonka piirissä on syntynyt paitsi kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvaa lainsäädäntöä, myös materiaalista lainsäädäntöä esim. sopimus- ja kauppaoikeuden alalla. Eurooppalaisella lakiyhteistyöllä voidaan tarkoittaa ainakin kahta asiaa:

1. Euroopan unionin piirissä tapahtuva sellainen jäsenvaltioiden lainsäädännön yhtenäistämiseen ja kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluva lainsäädännöllinen työ, joka ei kuulu unionin ylikansallisen lainsäädännön piiriin

2. Euroopan neuvoston piirissä tapahtuva lainsäädännön yhtenäistäminen erityisesti yleissopimusten ja muiden yhteisten standardien avulla

Euroopan unionin ylikansallinen lainsäädäntö on olennaisesti supistanut perinteisen lakiyhteistyön alaa. Myös kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia asioita on alettu EU:ssa säädellä unionin lainsäädännöllä. Esimerkiksi vuonna 1968 tehty tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskeva Brysselin yleissopimus korvattiin vuonna 2001 neuvoston asetuksella 44/2001 (ns. Bryssel I -asetus). On kyseenalaista, voidaanko EU:n lainsäädäntömenettelyssä annettua kansainvälisyksityisoikeudellista sääntelyä kutsua lainkaan lakiyhteistyöksi.

Euroopan unionin piirissä tapahtuva lakiyhteistyö on muuttanut muotoaan varsinkin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun ns. pilarijaosta pitkälti luovuttiin. Menettelyssä, jota noudatettiin entisen kolmannen pilarin soveltamisalueella olevissa asiaryhmissä, oli enemmän lakiyhteistyötä muistuttavia piirteitä. Kyseistä menettelyä ei enää käytetä, vaikkakin sen nojalla annettuja puitepäätöksiä on edelleen voimassa siirtymäkauden ajan.

Euroopan neuvoston piirissä taas tehdään edelleen "perinteistä" lakiyhteistyötä, joka perustuu ennen kaikkea valtioiden välisiin yleissopimuksiin. Yhteistyötä vie eteenpäin lakiyhteistyön komitea (European Committee on Legal Co-operation, Comité européen de coopération juridique), joka voi myös antaa suosituksia yhteisistä standardeista. Lakiyhteistyö on hyvin laaja-alaista ja ulottuu aina perheoikeudesta eläinsuojeluun.
Additional Information
Kirjoittajat: Allan Rosas ja Visa Kurki

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:eurooppalainen lakiyhteistyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eurooppalainen lakiyhteistyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg