Oikeustiede:euroopan unionin työoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan unionin työoikeus

Euroopan unionin työoikeus
Definition jäsenvaltioita velvoittava Euroopan unionin työoikeutta koskeva sääntely
Explanation Euroopan unioni on yhdenmukaistanut työoikeutta rajoittaakseen yritysten hakeutumista

maihin, joissa työvoimakustannukset ovat muihin maihin verrattuna pienet työturvallisuus- tai työaikasääntelyn puutteellisuuden vuoksi. Työoikeudellisen sääntelyn on kaikissa jäsenmaissa täytettävä Euroopan unionin tietyt vähimmäisvaatimukset (vähimmäisharmonisointi). Jäsenvaltiolla on yleensä mahdollisuus säätää EU-säännösten tason ylittävästä työntekijän suojasta.

EU-sääntelyllä on direktiivien kautta pääosin välillinen vaikutus Suomen työoikeuteen ja sen tulkintaan. Tulkintavaikutuksen mukaan kansallisten tuomioistuinten ja muiden viranomaisten on tulkittava ja sovellettava kansallista työoikeutta siihen vaikuttavan EU-oikeuden mukaan. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita työoikeuteen vaikuttavia ennakkoratkaisuja.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana PaanetojaReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:euroopan unionin työoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:euroopan unionin työoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →