Oikeustiede:euroopan atomienergiayhteisö (euratom)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom)

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom)
Definition Euroopan unionin instituutioiden alaisuudessa toimiva ylikansallinen organisaatio
Explanation Euratomin päämääränä on myötävaikuttaa elintason nousuun Euroopan unionin jäsenvaltioissa toteuttamalla ydinteollisuuden turvallista, rauhanomaista ja tehokasta rakentamista jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä. Euratomin perustivat kuusi alkuperäistä (Saksa, Belgia, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) jäsenvaltiota osana laajempaa talouskasvun ja rauhan edistämiseen tähtäävää ja asteittain toteutettavaa yhteismarkkinahanketta. Euratomin yhä voimassa oleva perustamissopimus allekirjoitettiin samaan aikaan kuin Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamista koskeva sopimus vuonna 1957 Roomassa. Kyseisiin perustamissopimuksiin viitataan tästä syystä yleisesti nimellä Rooman sopimu tai Rooman sopimukset.

Euratomin yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on ydinteollisuuden merkittävien investointikustannusten jakaminen EU:n jäsenvaltioiden kesken.

Euratomin perustamissopimuksessa on sovittu muun muassa EU:n jäsenvaltioiden yhteisen tutkimuksen kehittämisestä, yhtenäisistä turvallisuusmääräyksistä ja yhteismarkkinoiden toteuttamisesta varmistamalla ydinteollisuudessa käytettävien ydinmateriaalien ja teknisen välineistön saatavuus jäsenvaltioissa. Lisäksi perustamissopimus sisältää säännöksiä väestön ja työntekijöiden terveyden suojelusta osana ydinteollisuutta sekä yhteistyöstä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Euratom toimii institutionaalisesti yhteistä energiapolitiikkaa toteuttavan ja Euroopan komission alaisuudessa toimivan energian pääosaston (eng. Directorate-General for Energy alaisuudessa.[1] Euratomin alaisuudessa toimivan hankintakeskuksen tarkoitus on puolestaan toteuttaa EU:n yhteistä hankintapolitiikkaa ydinmateriaalien osalta.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Salonen

Related Concepts

Sources

Dashwood&al2011, RaitioJ2013, EuratomPerustamissopimus2012

References

  1. Directorate-General for Energy, organisaatiokaavio osoitteessa https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/organigrame_EN_0.pdf, vierailtu 5.1.2016.

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:euroopan atomienergiayhteisö (euratom). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:euroopan atomienergiayhteisö (euratom).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →