Oikeustiede:euroalueen pysyvä vakautusmekanismi (EVM)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

euroalueen pysyvä vakautusmekanismi | EVM

euroalueen pysyvä vakautusmekanismi
EVM
Definition kansainvälinen rahoituslaitos, joka on kolmas ja pysyvä euroalueen vakauttamistoimi
Explanation Toimintansa 8.10.2012 aloittanut euroalueen pysyvä vakautusmekanismi on kolmas osa euroalueen vakauttamistoimia. Euroalueen pysyvä vakautusmekanismi on kansainvälinen rahoituslaitos, joka on Luxemburgiin rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön pääoma koostuu eurovaltioiden siihen sijoittamasta pääomasta sekä kunkin jäsenvaltion suhteellisesta takausosuudesta. Vakautusmekanismin tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, kulloinkin sopivaksi katsotun rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen vakaustukea jäsenelleen silloin, kun tämän mahdollisuus saada markkinoilta tavanomaista rahoitusta on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä. Tuen on tällöin oltava välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. Euroopan pysyvällä vakautusmekanismilla on oikeus kerätä varoja laskemalla liikkeeseen erilaisia rahoitusvälineitä tai tekemällä rahoitussopimuksia Euroopan pysyvän vakautusmekanismin jäsenten, rahoituslaitosten tai muiden kolmansien osapuolien kanssa. Euroalueen pysyvä vakautusmekanismi voi myös tarjota ennaltaehkäisevää rahoitusapua sekä ostaa kriisimaiden lainoja markkinoilta.

Euroalueen pysyvän vakautusmekanismin enimmäislainanantokyky sen alkuvaiheessa on 500 miljardia euroa. Euroalueen pysyvän vakautusmekanismin jäseniksi tulevat kaikki euroalueen jäsenvaltiot. Vakautusmekanismi tekee yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa vakaustukea annettaessa.

Vakautusmekanismin keskeiset toimijat ovat Euroopan unionin komissio sekä Euroopan keskuspankki. Lisäksi euroalueen pysyvään vakautusmekanismiin liittyy myös yksityisen sektorin vastuu; yksityisen sektorin osallistumista harkitaan poikkeustapauksissa silloin, kun vakaustukea myönnetään ehdollisena siten, että se on sidottu makrotaloudelliseen sopeutumisohjelmaan. Mikäli myös Kansainvälinen valuuttarahasto on antanut tukea kriisijäsenvaltiolle, Kansainvälisellä valuuttarahastolla on etuoikeusasema velkojana suhteessa Euroopan pysyvään vakautusmekanismiin.

Menettelyn käynnistämiseksi euroalueen pysyvän vakautusmekanismin jäsen esittää vakaustuen saamista koskevan pyynnön vakautusmekanismin hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Pyynnön saatuaan puheenjohtaja antaa Euroopan unionin komission tehtäväksi toteuttaa yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa arvioinnin siitä, onko koko euroalueen tai sen jäsenvaltioiden rahoitusvakaus vaarantunut ja onko vakautusmekanismin jäsenen pyytämä vakautustuki tarpeellista. Arvioinnin jälkeen hallintoneuvosto antaa komission tehtäväksi – yhteistyössä Euroopan keskuspankin sekä tapauskohtaisesti Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa – neuvotella tukea anoneen mekanismin jäsenen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määrätään yksityiskohtaisesti rahoitusapujärjestelyyn liittyvät ehdot. Jos hallintoneuvostolta – joka koostuu euromaiden valtiovarainministereistä – saadaan hyväksyntä, komissio allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan pysyvän vakautusmekanismin puolesta.

Euroalueen pysyvä vakautusmekanismi otti hoitaakseen Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM) hoitamat tehtävät, huolehtien tarvittaessa rahoitusavun antamisesta euroalueen jäsenvaltioille. Euroalueen pysyvä vakautusmekanismi on ns. pysyvä kriisinhallintajärjestelmä, kun taas aiemmat vakauttamistoimet ovat olleet väliaikaisia mekanismeja.

Lähteet: Euroalueen pysyvän vakauttamismekanismin perustamissopimus: http://www.efsf.europa.eu/attachments/esm_treaty_en.pdf (21.10.2013)
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2019: Oikeustiede:euroalueen pysyvä vakautusmekanismi (EVM). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:euroalueen pysyvä vakautusmekanismi (EVM).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg