Oikeustiede:etsintä

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

etsintä

etsintä
Määritelmä esitutkintatoimenpide, jolla pyritään saamaan esitutkintaviranomaisen käsiin tutkinnan tarkoituksen saavuttamisen kannalta tarpeellisia henkilöitä tai esineitä
Selite Rikosprosessuaalisina pakkokeinoina etsinnät jaotellaan pakkokeinolain (806/2011) 8 luvussa seuraavasti:

A. Paikkaan kohdistuva etsintä

  • yleinen kotietsintä, jolla tarkoitetaan henkilön, esineen tai muun rikosta selvittävän seikan tavoittamiseksi suoritettavaa etsintää kotirauhan (RL 24:11) suojan piiriin kuuluvassa paikassa
  • erityinen kotietsintä, jolla tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta OK 17 luvun 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa todistaa oikeudenkäynnissä tai josta mainitun luvun 24 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu henkilö saa kieltäytyä kertomasta ja johon ei PKL 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä
  • paikanetsintä, jolla tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muussa kuin edellä tarkoitetussa paikassa, vaikka siihen ei ole yleistä pääsyä tai yleinen pääsy siihen on rajoitettu tai estetty etsinnän toimittamisajankohtana, taikka jonka kohteena on kulkuneuvo

B. Henkilöön kohdistuva etsintä

  • henkilöntarkastus, jossa tutkitaan, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muutoin yllään, myös esim. hallussaan olevassa laukussa, salkussa, kassissa tms., ja
  • henkilönkatsastus, joka käsittää katsastettavan ruumiin tarkastamisen, verinäytteen ottamisen tai muun elävän henkilön ruumiiseen (kehoon) kohdistuvan tutkimuksen.

Nämä etsintätoimet on kytketty pakkokeinolain 5 luvussa säänneltyihin edellytyksiin.

C. Laite-etsintä, jolla tarkoitetaan (PKL 8:20) tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä etsinnän toimittamishetkellä olevaan tietosisältöön kohdistettavaa etsintää.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HelminenK&al2012, Tolvanen&Kukkonen2011

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:etsintä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:etsintä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg