Oikeustiede:erottamislausuma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

erottamislausuma | disclaimer

erottamislausuma
disclaimer
Definition tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä tehtävä rekisterimerkintä, jolla selvennetään tavaramerkin yksinoikeuden laajuutta poistamalla erottamiskyvyttömiä elementtejä tavaramerkin suoja-alan piiristä
Explanation Tavaramerkin rekisteröinnillä merkinhaltija saa pääsääntöisesti yksinoikeuden koko tavaramerkkiin. Tavaramerkkilain (7/64) 15 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus ei kuitenkaan käsitä sellaista merkin osaa, jota sinänsä ei voida rekisteröidä. Joissain tilanteissa saattaa kuitenkin olla epäselvää, onko jokin merkin osa rekisteröimiskelpoinen vai ei. Tämän vuoksi tavaramerkkilain 15 §:n 2 momentissa on säädetty erottamislausumasta, jolla voidaan merkkiä rekisteröitäessä tavaramerkkisuojan piiristä erottaa sellainen merkin osa, joka saattaa aiheuttaa epäselvyyttä yksinoikeuden laajuudesta. Erottamislausuman käyttäminen edellyttää lain mukaan, että on erityistä syytä otaksua syntyvän epäselvyyttä suojan laajuudesta.

Erottamislausuma voidaan lisätä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään tavaramerkkirekisteriin vain hakijan suostumuksella. Jos hakija ei kuitenkaan suostu viranomaisen vaatiman erottamislausuman ottamiseen, hakemus hylätään, koska merkkiä ei voida pitää rekisteröimiskelpoisena ilman erottamislausumaa. Hakija voi myös oma-aloitteisesti sisällyttää hakemukseensa erottamislausuman.

Yhteisön tavaramerkkien osalta rekisteriviranomaisena oleva OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market l. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)) saattaa myös asettaa rekisteröinnin edellytykseksi erottamislausuman. OHIM:n käytännön mukaan erottamislausuma vaaditaan vain sellaisissa tilanteissa, joissa merkin suoja-alasta voisi syntyä epäselvyyttä. OHIM ei kuitenkaan edellytä erottamislausuman liittämistä merkkiin, mikäli on selvää, että merkin suoja ei kohdistu merkin erottamiskyvyttömään osaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Anu Pitkänen

Related Concepts

Sources

Salmi&al2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:erottamislausuma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamislausuma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg