Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

erottamisetu ulosotossa

erottamisetu ulosotossa
Määritelmä velallisen erottamisetu (beneficium) on velallisen suojaan kuuluva ulosmittauskielto, joka määrittää, mitä luonnolliselle henkilölle kuuluvaa omaisuutta jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle koti-irtaimiston ja toimeentulon vähimmäismääräksi
Selite Velallisen erottamisetu antaa velalliselle oikeuden "erottaa" laissa säädetty omaisuus ulosmittauksesta. Tämän ulosmittauskiellon tarkoituksena on turvata velalliselle ja hänen perheelleen vähimmäistaso asuinirtaimiston, henkilökohtaisten esineiden, työvälineiden ja rahavarojen osalta.

Erottamisetua koskevat säännökset ovat ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 21 §:ssä. Ulosmittauksesta erotetaan tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuulliseen määrään henkilökohtaiset esineet ja tunnearvoesineet. Erottamisetuun kuuluvat myös velallisen työvälineet sekä perheen koulu- ja opiskelutarvikkeet. Elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet ja työvälineisiin rinnastettavat esineet, kuten työmatkaan käytettävä auto, saadaan erottaa osin tai kokonaankin. Rahavaroistaan velallinen saa erottaa puolitoistakertaisena suojaosuuden määrän. Sairauden tai vamman perusteella erottamisetu voi olla edellä mainittua laajempikin. Jos hakijalla on esineeseen panttioikeus, tällaisen velkojan velasta panttiesine voidaan ulosmitata, vaikka esine muutoin kuuluisi erottamisetuun.

Ulosottomies ottaa erottamisedun huomioon viran puolesta. Jos ulosottomies on ulosmitannut erottamisedun alaista omaisuutta, velallinen voi tehdä asiasta ulosottovalituksen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Tuula Linna

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Linna&Leppänen2015, s. 68-76, HavansiE2011, Ulosmittauksen kohteet, LinnaT2008, s. 113-115, Koulu&Lindfors2009, s. 214-217

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamisetu ulosotossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →