Oikeustiede:eroamisikä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

eroamisikä

eroamisikä
Definition työsopimuslaissa säädetty 68 vuoden ikäraja, jonka täyttyessä työsuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa.
Explanation Työntekijän työsuhde päättyy työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n mukaan sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta. Työsuhteen päättyminen ei vaadi irtisanomistoimia eikä irtisanomisaika tule noudatettavaksi, vaan työsuhde päättyy automaattisesti. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin keskenään sopia työsuhteen jatkamisesta.

Työsuhteen jatkamisesta voidaan solmia joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Jos uusi työsopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi, irtisanotaan ja puretaan se työsopimuslain 7 ja 8 luvuissa säädetyllä tavalla. Määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen ei vaadita työsopimuslain 1 luvun 3 §:ssä säädettyä perusteltua syytä, ja edellisen sopimuksen päätyttyä voidaan solmia myös uusi määräaikainen työsopimus.

Myös valtion virkamieslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa on säädetty yleisestä 68 vuoden eroamisiästä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:eroamisikä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eroamisikä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →