Oikeustiede:erityinen irtisanomissuoja

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

erityinen irtisanomissuoja

erityinen irtisanomissuoja
Määritelmä tiettyjen työntekijöiden tehostettu tai korostettu suoja työnantajan toimittamissa irtisanomisissa
Selite Erityinen irtisanomissuoja tarkoittaa eräiden työntekijöiden muita työntekijöitä parempaa suojaa työnantajan toimittamaa irtisanomista vastaan. Näitä työntekijäryhmiä ovat luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut, raskaana ja perhevapailla olevat työntekijät sekä työntekijät, jotka ovat ilmaisseet aikomuksensa jäädä perhevapaalle. Myös asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain mukaiseen palvelukseen määrätyt henkilöt kuuluvat erityisen irtisanomissuojan piiriin. Suojasta on säädetty eri laeissa. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korostetusta irtisanomissuojasta on sovittu usein myös työehtosopimuksin.

Raskaus, perhevapaan käyttö, palvelukseen määrääminen ja palveluksessa oleminen ovat sellaisenaan kiellettyjä irtisanomisperusteita.

Perhevapaalla olevien sekä palvelukseen määrättyjen ja palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanominen kollektiiviperusteella on kielletty, ellei työnantajan toiminta pääty kokonaan. Työntekijöiden edustajien irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella syyllä on työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 2 momentin perusteella mahdollista vain, jos työ päättyy kokonaan eikä työnantaja voi järjestää edustajalle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Työntekijöiden edustajia suojataan myös työnantajan toimittamissa individuaaliperusteisissa irtisanomissa ja puruissa. Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun irtisanominen henkilöön liittyvällä syyllä edellyttää työsopimuslain mukaan laissa säädetyn päättämisperusteen lisäksi suostumusta niiden työntekijöiden enemmistöltä, joiden edustajasta on kysymys.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:erityinen irtisanomissuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erityinen irtisanomissuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →