Oikeustiede:erämaa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

erämaa

erämaa
Definition Erämaa-alueella tarkoitetaan sellaista Lapissa sijaitsevaa valtion omistamaa aluetta, joka on erämaalaissa, (62/1991), tarkoitetusti perustettu alueen erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Erämaa-alueita on Enontekiön, Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Kittilän, Sallan ja Savukosken kunnissa. Erityisesti Enontekiön, Utsjoen ja Inarin pinta-alasta huomattava osa kuuluu laissa tarkoitettuihin erämaihin.
Explanation Erämaa-alueita ovat erämaalain (62/1991) 3 §:ssä määritellyt 12 aluetta, jotka sijaitsevat pohjoisimmassa osassa Suomea. Erämaa-alueiden yhteispinta-ala on noin 1,5 miljoonaa hehtaaria. Erämaa-alueisiin ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä rajoitteita. Esimerkiksi teiden rakentaminen alueilla on yleensä kiellettyä. Kyseisille alueille ei myöskään voida myöntää kaivoslain (621/2011) mukaista kaivoslupaa ilman valtioneuvoston lupaa. Erämaa-alueet kuuluvat Suomen Natura 2000 verkostoon. Erämaa-alueilla ei sovelleta metsälakia lukuun ottamatta suojametsäalueisiin liittyvää poikkeusta eli metsälain 12.1 §:ää. Valtioneuvosto voi määrätä suojametsäalueeksi myös erämaa-alueen. Erämaalain mukaisilla alueilla, jotka ovat myös suojametsäalueita, voi erämaalain säännösten lisäksi tulla noudatettaviksi valtioneuvoston metsälain 12.1 §:n nojalla antamat määräykset metsän hoitamisesta ja käyttämisestä. Erämaa-alueita hallinnoi ja hoitaa Metsähallitus alueelle laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Erämaa-alueeseen sisällytetään myös sellainen valtion omistukseen siirtynyt yksityinen alue, joka sijaitsee erämaa-alueen rajojen sisäpuolella.
Additional Information
Kirjoittajat: Markku Markkula ja Kimmo Huttunen

Related Concepts

Sources

HaatajaK1929, s.228-274 ja 293-312, HaatajaK1940, s. 45, HaatajaK1949, s. 41-42, VihervuoriP1995, s. 36-37

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:erämaa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erämaa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg