Oikeustiede:epäilty

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

epäilty

epäilty
Määritelmä luonnollinen henkilö, jonka poliisi rikoksen esitutkinnassa epäillyksi määrittelee
Selite Esitutkintatoimenpiteiden kohteena olevalle henkilölle on mahdollisimman pian ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa (ETL 4:9). Epäillyn asema muodostuu siinä vaiheessa, kun on syytä epäillä henkilön syyllistyneen rikokseen. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös asemassa tapahtuneita muutoksia. Henkilön asemalla esitutkinnassa on tärkeä merkitys, koska sen mukaan määräytyvät hänen oikeutensa ja velvollisuutensa esitutkinnassa. Syyttömyysolettaman mukaan epäiltyä on esitutkinnassa kohdeltava syyttömänä (ETL 4:2). Asianosaiselle on ETL 4 luvun 10 §:n mukaan jo ennen kuulemista kirjallisesti ilmoitettava oikeudesta käyttää valitsemaansa avustajaa, ellei asiaa ole suppeassa esitutkinnassa käsiteltävä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HelminenK&al2012, Tolvanen&Kukkonen2011

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:epäilty. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:epäilty.)SLYpalkki.jpg