Oikeustiede:energiaturvallisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

energiaturvallisuus | energian huoltovarmuus

energiaturvallisuus
energian huoltovarmuus
Määritelmä Energiaturvallisuudella (security of supply) tarkoitetaan kohtuuhintaisen energian jatkuvaa ja keskeytyksetöntä saatavuutta. Energiaturvallisuuden katsotaan olevan osa kansallista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Selite Energiaturvallisuuteen kuuluu sekä lyhyen että pitkän aikavälin elementtejä. Lyhyen aikavälin energiaturvallisuus keskittyy parantamaan energiajärjestelmien kykyä tasapainottaa energian kysynnän ja tarjonnan välisiä yllättäviä muutoksia tai reagoida vakavista häiriöistä tai poikkeusoloista johtuviin haasteisiin. Pitkällä aikavälillä energiaturvallisuuden tehtävä liittyy keskeisesti oikea-aikaisiin investointeihin energian riittävän tarjonnan varmistamiseksi tulevaisuudessa, infrastruktuurin riittävään ylläpitoon ja uudistamiseen sekä kilpailun toimivuuden varmistamiseen energiamarkkinoilla. Oikea-aikaisuudessa on otettava huomioon paitsi tulevaisuuden kehitysnäkymät yleisesti, myös taloudellinen kehitys ja ympäristöä koskevat yleistavoitteet.

Energiaturvallisuuden lisäämiseksi tyypillisiä keinoja ovat muun muassa energiamuotojen monipuolistaminen (diversification) ja energiahuollon hajauttaminen, tehokkuuden parantaminen sekä eri energiamuotojen ja markkinoiden joustavuuden lisääminen. Kansainvälisen yhteistyön laajentaminen on myös katsottu yhdeksi energiaturvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Energian huoltovarmuus on myös yksi Euroopan unionin energiapolitiikan keskeisistä tavoitteista.

Usein energiaturvallisuuden katsotaan tavoittelevan myös tietynasteista omavaraisuutta eli osittaista riippumattomuutta tuontienergiasta. Kansallisen riippumattomuuden tavoitteleminen oli tyypillistä ennen Euroopan unionia, mutta nykyään riippumattomuudella voidaan viitata enemmänkin Euroopan unionin sisäiseen riippumattomuuteen suhteessa kolmansiin valtioihin.

Käytetyt lähteet: IEA (International Energy Agency) www.iea.org
Lisätiedot
Kirjoittajat: Kaisa Huhta ja Kim Talus

Vieraskieliset vastineet

security of supply (luo nimityssivu)englanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

TalusK2011

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:energiaturvallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:energiaturvallisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg