Oikeustiede:energian alkuperätakuu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

energian alkuperätakuu

energian alkuperätakuu
Definition sähkön, lämmityksen tai jäähdytyksen loppukuluttajalle annettava todiste tai sertifikaatti siitä, että vähintään tietty osuus hankitusta energiasta on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla
Explanation Energian alkuperätakuu koskee uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä ja on kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille pakollinen. Suomessa alkuperätakuita valvoo energiamarkkinavirasto.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista energialähteistä sähköä tuottavan tuottajan pyynnöstä sille myönnetään alkuperätakuu. Myöntämisen kriteerien on oltava objektiivisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä. Kutakin tuotettua energiayksikköä (1 MWh) kohden voidaan myöntää vain yksi alkuperätakuu, jolloin varmistetaan, ettei uusiutuvista lähteistä tuotettua energiayksikköä huomioida kuin kerran. Alkuperätakuu on sähkön mukana siirrettävä ominaisuus, jolle voidaan laskea rahallinen arvo.

Alkuperätakuussa on ilmoitettava muun muassa energianlähde, jolla energia on tuotettu ja maininta siitä, koskeeko takuu sähköä, lämmitystä vai jäähdytystä. Lisäksi alkuperätakuussa on mainittava tuotantolaitosta koskevia yksilöintitietoja.

Käytetyt lähteet: Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 , uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.
Additional Information
Kirjoittajat: Kaisa Huhta ja Kim Talus

Equivalents

GoO (guarantee of origin) (luo nimityssivu)englanti

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:energian alkuperätakuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:energian alkuperätakuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg