Oikeustiede:elinkaarirahoitus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

elinkaarirahoitus

elinkaarirahoitus
Definition elinkaarirahoituksella tarkoitetaan projektirahoitusmallia, jolla julkinen infrastruktuurihanke toteutetaan yksityisen toimijan toimesta käsittäen laajimmillaan hankkeen suunnittelun, rakentamisen, rahoituksen ja valmiin kohteen operoinnin sovitun ajan julkisyhteisön ollessa hankkeen tilaaja ja maksaja pitkän ajan kuluessa tulevina vuosina/vuosikymmeninä
Explanation Elinkaarirahoitus on korvannut aiemmin käytössä olleen yksityisrahoituksen nimityksen. Elinkaarirahoitushankkeen kehittämisessä on ollut ehdottoman tärkeätä, että sekä julkinen että yksityinen sektori saavuttavat omat tavoitteensa, eli niillä molemmilla on hyötyä elinkaarirahoitushankkeen hyväksikäytöstä (win/win –periaate).

Julkisen sektorin näkökulmasta turvautuminen elinkaarirahoitukseen merkitsee poliittista ratkaisua, jolloin on tiedostettava tähän rahoitukseen sisältyvät hyödyt ja haitat tai suoranaiset vaarat verrattuna vaihtoehtoisiin käytettäviin rahoitusvaihtoehtoihin, joita voivat olla esimerkiksi tavanomainen budjettirahoitus, kokonaisrahoitus tai hankkeen yhtiöittäminen.

Elinkaarirahoitusvaihtoehdon taloudellisina hyötyinä julkisyhteisön kannalta on usein esitetty mm. kustannussäästöjä, julkistaloudellisia hyötyjä ja suhdannepoliittisia hyötyjä.

Kustannussäästöön päästään sillä, että yksityinen sektori toimii yleensä tehokkaammin kuin julkinen sektori. Kun on kyse julkisesta hankkeesta, kilpailutetaan hanke hankintalain mukaan. Yksityinen toimija (projektiyhtiö), joka operoi kohdetta vielä rakennusvaiheen jälkeen, pyrkii tämän vuoksi kestäviin ja hyviin sekä innovatiivisiin elinkaariajattelun mukaisiin ratkaisuihin hankkeen suunnittelussa, mikä parantaa keskimäärin kohteen lopputulosta ja kestävyyttä.

Elinkaarirahoitus ei näy velkana valtion tai kunnan taseessa. Sitä vastoin budjetissa täytyy varautua tulevien vuosien käyttövaroissa, mikä tulee tiedostaa.

Elinkaarirahoitus ei ole sidottu julkisen sektorin budjettiraameihin. Tällainen hanke on toteutettavissa helposti laskukauden aikana edellyttäen, että elinkaarirahoitusta koskeva hanke on suunniteltu valmiiksi.

Elinkaarirahoituksen edistämiseksi lainsäädännön osalta on systemaattisesti selvitettävä muutos- ja kehittämistarpeet, jotka ovat hidasteena tai esteenä rahoitusmallin toteuttamiseksi julkisen sektorin hankkeissa. Tässä yhteydessä on ennen muuta mainittava verolainsäädäntö, joka ei ole nykyisellään neutraali eri rahoitusmuotojen välillä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

TiittaE2000, KurkelaM2003, TeporaJ2013, s. 400-413

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:elinkaarirahoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:elinkaarirahoitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg