Oikeustiede:eläinsuoja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

eläinsuoja

eläinsuoja
Definition eläinten suojaksi tarkoitettu sikala, talli, navetta, kanala tms. maatalousrakennus, jossa pidetään kotieläimiä
Explanation Eläinten pitäminen eläinsuojassa saattaa edellyttää ympäristölupaa ympäristönsuojelulaista (527/2014) tarkemmin ilmenevällä tavalla. Ympäristöluvassa ratkaistaan luvanvaraisen toiminnan sijoittuminen ja annetaan tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on pantu täytäntöön vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annettu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi (91/676/ ETY). Asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä asetuksessa määriteltyjen muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.
Eläinsuojien toimintaan liittyen yleistä viihtyvyyttä vähentävää hajuhaittaa aiheutuu pääasiassa lannan ammoniakista, jota haihtuu eläinsuojista, lantaloista, lannan käsittelystä ja levittämisestä. Maataloudessa syntyy myös kasvihuonekaasuja, kuten metaania ja dityppioksidia. Maatalouden ravinnepäästöt kuormittavat vesistöjä. Päästöjen lisäksi maataloudessa syntyy erilaisia kiinteitä jätteitä ja jätevesiä, joiden varastointi ja käsittely tilalla saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista, hajuhaittaa ja epäsiisteyttä.
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

Ympäristöhallinto2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:eläinsuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eläinsuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →