Oikeustiede:eksorbitantit toimivaltaperusteet

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

eksorbitantit toimivaltaperusteet

eksorbitantit toimivaltaperusteet
Definition eksorbitanteilla toimivaltaperusteilla tarkoitetaan laissa olevia tuomioistuimen toimivaltaa koskevia sääntöjä, jotka eivät edellytä että sen enempää vastaajalla kuin riidan kohteellakaan on liittymä kysymyksessä olevaan valtioon
Explanation Eksorbitantit toimivaltaperusteet perustuvat siis muihin seikkoihin kuin sellaisiin, joiden perusteella vastaajalla tai riidan kohteella voitaisiin katsoa olevan liittymä kysymyksessä olevaan valtioon. Tällaisia toimivaltaperusteita ovat yleensä esimerkiksi: (a) kantajan kansalaisuuteen perustuva toimivalta, (b) kantajan kotipaikkaan, asuinpaikkaan tai oleskelupaikkaan perustuva toimivalta, jollei tätä toimivaltaperustetta asian erityisen laadun perusteella hyväksytä erinäisten sopimussuhteiden, esimerkkisi kuluttaja- ja työsopimussuhteiden, osalta, c) vastaajan kysymyksessä olevassa valtiossa olevaan omaisuuteen tai tällaiseen omaisuuteen kantajan pyynnöstä kohdistettuun turvaamistoimenpiteeseen perustuva toimivaltaa, jollei asia koske omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta tai muuta sanottua omaisuutta koskevaa riitaa taikka saatavaa, jonka vakuudeksi omaisuus on asetettu; d) vastaajalle tiedoksi annettuun haasteeseen perustuva toimivalta, kun haaste on annettu vastaajalle tiedoksi hänen oleskellessaan tilapäisesti kysymyksessä olevassa valtiossa; ja e) vastaajaan harjoittamaan liiketoimintaan perustuva toimivalta, jollei riita liity tähän toimintaa. Eksorbitanttien toimivaltaperusteiden tarkoituksena on yleensä suosia kotimaisia velkojia kantajina ja tällaiset toimivaltaperusteet ovat yleensä omiaan syrjimään ulkomaisia vastaajia.
Additional Information
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Sources

DrozG1991, Gaudement-TallonH2015, PålssonL2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:eksorbitantit toimivaltaperusteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eksorbitantit toimivaltaperusteet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →